Forse subsidie voor samenzingende jeugd in Nederland

Koornetwerk Nederland kan tot 30 juni 2025 doorgaan met de uitvoering van het project ‘De Jeugd floreert in Samen Zingen’. Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) heeft een subsidieaanvraag van de korenkoepel voor dit doel volledig toegekend.

Dat is prachtig nieuws voor de koorsector: die kan hiermee verder werken aan nieuwe impulsen voor de kinder- en jeugdkoorzang in Nederland. De subsidie is toegekend vanuit de regeling Pilot Nationaal Akkoord Amateurkunst. Het FCP stimuleert met deze regeling de ondersteuning van amateurkunst in Nederland, inclusief de koren. Kennis en ervaring die in projecten uit deze regeling wordt opgedaan, wordt later gebruikt om goede structurele afspraken te maken over de ondersteuning van amateurkunst en cultuurbeoefening. Dat gebeurt in overleg met het Rijk, provincies en gemeenten.

Speerpunten

Koornetwerk Nederland zet – onder leiding van projectleider Claudia Franzen – de komende anderhalf jaar vooral in op twee speerpunten. Er is een Blauwdruk ‘Geef zang door’ in de maak voor de oprichting van zang- en jeugdgroepen door lokale ondersteuningsorganisaties (een pilot gaat plaatsvinden in Tilburg), en door de drie grootste korenbonden van Nederland: KCZB, KBZON en BALK Veelzijdig Vocaal.

Daarnaast bouwt Koornetwerk Nederland door een een vitaal subnetwerk Kinder- en Jeugdkoorzang. Doel:een goede infrastructuur waarin kinderen, ouders en familie de jeugdkoren weten te vinden. En waarin muziekdocenten en jeugdkoordirigenten elkaar ontmoeten: voor intervisie, het opstarten van nieuwe samenwerkingen en het realiseren van projecten.  

Over deze speerpunten lees je meer op de pagina Project Jeugd.

‘Geweldig’

Claudia Franzen is enorm blij met het besluit van het FCP: “Het afgelopen jaar is er het nodige gaan bruisen in de kinderkoorsector. Daarin weten we elkaar al steeds beter te vinden. Geweldig dat we anderhalf jaar dóór kunnen en dat we de Blauwdruk kunnen verspreiden en in praktijk kunnen brengen.” Ruut te Velthuis, voorzitter Koornetwerk Nederland: “Fantastisch. Ik ben trots op de pioniers van het project. We voelen de verantwoordelijkheid om de cultuur van samen zingen door te geven.” BALK-directeur Rohan Poldervaart: “Dit is een grote stap naar een volwaardige positie van de kinder- en jeugdzang in de Nederlandse koorwereld. Die is ook hard nodig. Groot compliment voor het harde werk van vele betrokkenen!”

Presentatie Blauwdruk

De Blauwdruk ‘Geef zang door’ wordt op dinsdag 27 en woensdag 28 februari 2024 gepresenteerd door Claudia Franzen tijdens twee online bijeenkomsten voor de kinderkoorsector. Gastsprekers zijn Michael Hesselink (Muziekschool Waterland) en Ineke Geleijns (educatiemedewerker bij de Nationale Opera en Ballet). Zij werken met hun organisaties mee aan de totstandkoming van de Blauwdruk. Zij praten over hun ervaringen met het oprichten van jeugdgroepen. Wie zich betrokken voelt bij de kinderkoorsector is daarbij van harte welkom. Aanmelden kan hier. 

Wil je meer weten? Mail Claudia Franzen, claudia.franzen@koornetwerk.nl.

Over het project

Het project De Jeugd floreert in Samen Zingen komt voort uit het Kwartiermakerschap Jeugd. Daarin onderzocht Irene Willems namens Koornetwerk Nederland in 2023 welke behoeften er zijn in ‘het veld’ om samenzang onder kinderen te stimuleren. Claudia Franzen nam in het najaar van 2023 het stokje van Irene over en zette het jeugdproject verder in de steigers. Het werk gaat door!