Een netwerk voor de toekomst

Vraag aan zomaar een korenbond welke taken Koornetwerk Nederland zou kunnen oppakken, en de wensen buitelen over elkaar heen. Verjonging bevorderen! Zichtbaarheid vergroten! Een goede dirigentenopleiding! Muziek terug in de klas! Ouderenbeleid! De bonden juridisch, financieel en organisatorisch ontzorgen! Een scherp tarief bij Buma voor elkaar krijgen!

De leeftijd stijgt, de organisatiecapaciteit daalt

We werden er bijna verlegen van, toen we al die wensen hoorden. Het is duidelijk dat de verwachtingen voor KNN hoog zijn. Er moeten meer taken worden opgepakt om koorzingend Nederland op de kaart te houden. Er wordt nog steeds veel gezongen, alleen de organisatie er omheen verandert snel. Heel veel koren zien de gemiddelde leeftijd jaar na jaar stijgen en tegelijkertijd de beschikbaarheid van koorleden voor bestuurlijke functies afnemen. Bij de helft van de KNN-korenbonden nemen de ledenaantallen met gemiddeld 5% af, afgelopen jaar ging dit in totaal om maar liefst 4600 zangers. Bij de groeiende bonden kwamen er zo’n 800 zangers bij, maar over de hele linie is duidelijk dat jonge mensen zich minder vanzelfsprekend langdurig aan hetzelfde koor verbinden.

Historie behouden én realistisch naar de toekomst kijken

Moeten we hieruit afleiden dat de ‘zuilen’ van de huidige korenbonden afsterven? Nou nee. Nog steeds verbinden ongeveer 140.000 zangers en hun koren zich in ‘hun’ bond. Aan dat lidmaatschap ontlenen zij hun identiteit: de shanty cultuur levend houden, lichte zangmuziek promoten, klassieke koorzang borgen, de eeuwenoude traditie van de toonkunstkoren voortdragen, enzovoorts. Maar iedereen beseft wel dat als je enkel vasthoudt aan die eigen identiteit je geen aansluiting hebt met de ontwikkelingen van deze tijd. We hoorden in onze gesprekken met de bonden dan ook een dubbele behoefte: de historie behouden, maar ook realistisch naar de toekomst kijken. Het verenigingsleven wordt vluchtiger, er ontwikkelen zich nieuwe zangstijlen, de cultuurbeleving verandert, vraag is wat dit betekent voor je organisatiestructuur.

Een zangstructuur en -cultuur waar niemand omheen kan

Het goede nieuws is natuurlijk dat er nog steeds enorm veel gezongen wordt in Nederland. Er is ook in de toekomst duidelijk behoefte aan een koorstructuur en -cultuur.  23% van de Nederlanders zingt en 10% van de Nederlanders doet dit samen met anderen in ensembles en koren. Koornetwerk Nederland wil graag het landelijk boegbeeld zijn van dat zingende Nederland. Maar dat krijgen we niet voor elkaar als we enkel een belangenorganisatie zijn van de huidige korenbonden. Het is naar de mening van KNN tijd voor netwerkgerichte samenwerking met het hele Nederlandse korenlandschap. Dus ook met nog ongeorganiseerde ‘wilde’ koorinitiatieven, belangenorganisaties van professionals in de korenwereld, educatieve initiatieven, festivals, korenmedia, enzovoorts. Eén voor één bieden zij een unieke bijdrage aan de Nederlandse koorcultuur, samen kunnen zij een zangstructuur en -cultuur bieden waar niemand omheen kan.

Netwerkgericht samenwerken

Daarom gaat KNN de komende jaren verder in die richting. We weten ons daarin gesteund door de huidige bondsleden, maar zien ook groeiende interesse bij andere koorinitiatieven. Er ís behoefte aan een moderne koorstructuur, om alle vragen en wensen die er momenteel leven aan te pakken, én om de koorcultuur gezond naar de toekomst te leiden. Maar dat vraagt wel tijd om KNN goed neer te zetten, slagkracht te geven, breed vertrouwen te kweken. Dat proces gaan we samen doen. Met moed, creativiteit en optimisme. Met onze bondsleden en met leden uit andere koorachtergronden.

Het KNN-bestuur,
Daphne Wassink, voorzitter