Dirigentenbeloning

Wat verdient jouw dirigent eigenlijk? Het plezier van jouw plezier of toch ook een eerlijke beloning als professional? In de praktijk blijkt het regelmatig een lastige discussie. Ambities en budgetten verschillen per koor, maar de ene dirigent is de andere niet. Koornetwerk Nederland zet in 2019 die discussie over de tarieven op scherp om tot een nieuwe opzet van het advies te komen.

Ook voor 2019 heeft Koornetwerk Nederland weer de Adviestarieven voor Koordirigenten op de website gepubliceerd. De basis voor de publicatie is nog een erfenis van het SNK dat later overging naar de Vereniging van Nederlandse Korenorganisaties (VNK). Bij de oprichting van Koornetwerk Nederland werd besloten om in aanvang de vorm van de jaarlijkse Adviestarieven Koordirigenten over te nemen, steeds gekoppeld aan wettelijke indexeringen. Maar dit jaar wel met de opmerking erbij dat 2019 het de laatste jaar is voor de publicatie in deze vorm.

Want lang niet iedereen interpreteert de publicatie als een advies, een richtlijn om het overleg tussen koorbestuur en dirigent te faciliteren. Voor koorbesturen geeft het richting om ambities en budget van het koor op elkaar af te stemmen. Voor dirigenten vormt het een richtlijn om de professionele positie te bepalen als basis om toegevoegde waarden als leeftijd en ervaring daarbij op te tellen. Deze worden nu niet meegenomen in de adviestarieven.

Maar er zijn vaak veel meer elementen die van grote invloed zijn op het vasstellen van de beloning die een dirigent ontvangt bij het koor. Zo wordt de grootte van een koor vaak als argument gebruikt om geen budget vrij te kunnen maken voor wat een professional eigenlijk zou moeten verdienen. Ook worden leeftijd, ervaring en aanvullende expertise vaak buiten de onderhandeling gehouden. Het staat immers niet in de richtlijnen…

Onder leiding van Koornetwerk Nederland wordt een werkgroep samengesteld die dit jaar de kaders voor de nieuwe opzet van de Adviestarieven voor Koordirigenten zal voorbereiden. Voor de werkgroep worden zowel dirigenten als koorbestuurders gevraagd. Belangstellenden kunnen zich melden via de contactpagina van deze website.