Daphne Wassink ontvangt Zilveren Anjer 2022

Daphne Wassink, voorzitter van Koornetwerk Nederland, is uitverkoren om een van de drie Zilveren Anjers 2022 van het Prins Bernhard Cultuurfonds te ontvangen. De uitreiking van de Zilveren Anjer door H.K.H. Prinses Beatrix zal in besloten kring plaatsvinden op donderdag 9 juni in het Koninklijk Paleis in Amsterdam.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds eert betrokken vrijwilligers sinds 1950 met de Zilveren Anjer. Voor hun onbetaalbare inzet voor cultuur en natuur in het Koninkrijk der Nederlanden. Met tijd en inzet of met financiële steun. En dat al minimaal tien jaar doen. Altijd met het doel om ook anderen mee te laten genieten van alles wat hen zelf zo na aan het hart ligt. Elk jaar gaan er twee Zilveren Anjers naar bijzondere vrijwilligers en gaat één Zilveren Anjer naar een mecenas, die belangeloos schenkt aan kunst en cultuur.

Daphne is een van de jongste vrijwilligers die deze bijzondere prijs in ontvangst mag nemen. Met deze honorering wordt Daphne’s onuitputtende vrijwillige inzet voor de koorsector kracht bijgezet; zij vertegenwoordigt de vele duizenden vrijwilligers die zich week in week uit inzetten voor een samenleving waarbij samen zingen zorgt voor een netwerk van gedeelde passie en verbinding.

Ondersteund door 14 adhesiebetuigingen (zie onderaan een overzicht) van personen en organisaties uit de culturele en de politieke wereld heeft het bestuur van Koornetwerk Nederland Daphne voorgedragen voor de Zilveren Anjer. Zij onderschrijven de niet aflatende positieve energie die Daphne in de koorsector heeft gebracht over een periode van dik 15 jaar. Allen schetsen een beeld van een bijzondere en gedreven cultuurvrijwilliger.

De afgelopen decennia heeft Daphne in allerlei functies de Nederlandse koorzang nationaal én internationaal bepleit, festivals georganiseerd, bestuursfuncties bekleed, in allerlei commissies en met een scala aan activiteiten de koorcultuur bevorderd. Dat alles altijd met een welgemoed temperament, positieve energie, zoekend naar mogelijkheden, samenwerkend met zeer veel personen en organisaties, nationaal en internationaal. Nooit voor het eigen gewin of een carrière, altijd met het oog op de belangen van de koorzang. 

Koornetwerk Nederland mag zich gelukkig prijzen dat Daphne in 2017 de voorzittersrol op zich nam van een toen nieuwe organisatie. Sinds die tijd genieten ook wij van de energie die zij aan de dag legt om de koorcultuur in Nederland te versterken. Zij steekt het gehele netwerk aan om daarin mee te gaan: de koor-organisaties in Nederland rechten weer de rug. Geen eenvoudige klus na het koorzangloze tijdperk vanwege corona! We onderschrijven daarom helemaal wat Tido Visser, directeur van het Nederlands Kamerkoor, in zijn aanbevelingsbrief schrijft: “Een Zilveren Anjer zal niet alleen een hart onder de riem van Daphne Wassink zijn, maar van de hele koorsector.” En dan hebben we het over 1,7 miljoen zangers.

Daphne’s voordracht gebeurde met steun van:

Bestuur Koornetwerk Nederland (minus Daphne)
Ingrid van Engelshoven (destijds Minister van OCW)
Sonja Greiner (European Choral Association)
Herman Schimmel (KCZB)
Piet Roorda & Ramon van den Boom (KBZON)
Erica Tervelde (BALK)
Marjon Hoedeman (Nederlands Koorfestival)
Tido Visser (Nederlands Kamerkoor)
Naud van Geffen (Koor van De Nationale Opera)
Jan Brands (Cultuurconnectie)
Jeroen Schrijner (voormalig directeur SNK en UNISONO)
Sanne Scholten (Directeur LKCA)
Simon Gribling (Stichting Europa Cantat Utrecht)
Appie Alferink (ZIMIHC)
Hedwig Verhoeven (Directeur Fonds voor Cultuurparticipatie)
Joop Daalmeijer (voormalig voorzitter Raad voor Cultuur)