Daphne Wassink neemt afscheid als voorzitter van Koornetwerk Nederland

Daphne Wassink treedt per 1 september 2023 af als voorzitter van Koornetwerk Nederland. Ze is dan 6 jaar lang het boegbeeld geweest van de Nederlandse koorwereld. Met Daphne aan het roer zijn er grote stappen gezet met de uitbreiding van het netwerk van korenbonden en overige korenorganisaties. Daarnaast wordt er – in het verlengde van de inzet van Koornetwerk Nederland – een route naar een Nationaal Amateurkunst Akkoord uitgestippeld. Dat gaat hopelijk leiden tot een structureel betere ondersteuning voor koren.

Tijdens de coronapandemie heeft Daphne Wassink zich onvermoeibaar ingezet om koren, waar en wanneer dat mogelijk was, weer verantwoord aan het zingen te krijgen. Onder meer deze inspanningen leidden ertoe dat ze vorig jaar een Zilveren Anjer mocht ontvangen uit handen van Prinses Beatrix. 

“Nu de pandemie achter de rug is, Koornetwerk de eerste ontwikkeling als netwerk heeft doorgemaakt en leden ook zelf in beweging zijn, is het tijd voor een volgende stap. Maar aangezien die weer een grote inzet vraagt, met een grote investering in tijd en energie, doe ik nu – niet zonder pijn in het hart – een stap opzij. Het is ook goed om tijdig nieuw leiderschap bij organisaties te hebben”, aldus Daphne Wassink.

Binnenkort laten we Daphne uitgebreider aan het woord over haar visie op de ontwikkelingen in de koorwereld, én haar wensen en vergezichten voor de toekomst.

Koornetwerk Nederland gaat op zoek naar een nieuwe voorzitter. Wie denkt deze onbezoldigde functie te kunnen bekleden, wordt uitgenodigd contact op te nemen met Jesje Schalm, secretaris Koornetwerk Nederland: secretaris@koornetwerk.nl