Commissie herziening Adviestarieven bekend

In september gaat een commissie  aan de slag met de adviestarieven die door de koorsector gehanteerd worden.Meest gebruikt zijn de tarieven die Koornetwerk Nederland in 2017 heeft overgenomen van zijn rechtsvoorganger de VNK en nu jaarlijks publiceert. De nationale korenbonden nemen deze tarieven over voor hun leden, de aangesloten koren. 

Sinds de overname van de adviestarieven indexeert Koornetwerk Nederland weliswaar de tarieven, maar ze is van mening dat nu een herijking van tarieven nodig is. Er wordt nu nog uitgegaan van verouderde normen en opleidingen. Kennis over de grondslagen en procedure voor actualiseren zijn verloren gegaan en moet nieuw ontwikkeld worden. Onderdeel van traject is het raadplegen van bredere doelgroep onder dirigenten en bestuurders.

Koornetwerk ziet het herijken van de adviestarieven in het licht van de honorariumrichtlijnen die in de cultuursector nu als onderdeel van arbeidsmarktagenda onderwerp van gesprek zijn. De fair practice code die door de cultuursector is opgesteld, ‘tegenover werk staat een eerlijke vergoeding’ moet ook een vertaling krijgen naar de koorsector.

De commissie is samengesteld uit dirigenten, bestuurders en vertegenwoordigers uit het Kunstvakonderwijs en functioneert onafhankelijk. Onder voorzitterschap van Boyke Brand en ondersteuning van het LKCA (Hans Noijens) en met een begeleidingscommissie vanuit Koornetwerk Nederland bestaande uit Roy Voogd, Annalisa Schmad en Daphne Wassink gaan ze in september van start en verschijnt er naar verwachting in november een tussenrapportage. In het voorjaar van 2020 moet het advies dan klaar zijn. 

De commissie bestaat uit:

  • Mariëtte Effing, dirigent
  • Caroline Grasmeijer, dirigent
  • Adri Bout, bestuurder KNZV
  • Rick Mulder, bestuurder KCZB
  • Ruut te Velthuis, hoofd muziek Zeister Muziekschool, voormalig directeur BALK
  • Christian Boel, studieleider HKU / Conservatorium Utrecht