Claudia Franzen werkt focus op kinder- en jeugdkoorzang verder uit

Claudia Franzen wordt projectleider Kinder- en Jeugdkoorzang bij Koornetwerk Nederland. In die functie gaat ze een vervolg geven aan het Kwartiermakerschap Jeugd dat Irene Willems vier maanden lang heeft vervuld.

De focus op de samenzingende jeugd is een belangrijk onderdeel van het Herstel- en Toekomstplan van Koornetwerk Nederland dat vorig jaar werd gepresenteerd. Irene Willems voerde als kwartiermaker vele gesprekken met leden van Koornetwerk Nederland, dirigenten en bestuurders van kinderkoren, muziekdocenten en andere betrokkenen om samen zingen bij kinderen en jongeren te stimuleren. Daaruit bleek dat er vooral behoefte bestaat om kinderen in en na school veel meer kansen te bieden om samen te gaan zingen. Ook de zichtbaarheid van samen zingen moet vergroot worden.

Claudia Franzen gaat die bevindingen als projectleider verder uitwerken en ‘handen en voeten’ geven in nauwe samenwerking met de kinderkoorwereld. Claudia voelt zich daarin als een vis in het water. Ze is – onder veel meer – artistiek leider en dirigent van de Limburgse Koorschool. Daarnaast verzorgt ze cursussen Muziek voor de allerkleinsten en kids aan De Utrechtse Muziek School (DUMS) in Utrecht. Verder is ze betrokken bij de opleiding Docent Muziek aan het conservatorium Maastricht en werkt ze als vakleerkracht op de Vrije School Maliebaan in Utrecht.

Daarnaast volgde Claudia de masteropleiding Kodály aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag en het Kodály Instituut in Hongarije. In die filosofie wordt muziek op een speelse en holistische wijze benaderd: zingen, bewegen, expressie en creativiteit staan voorop. Ook al dankzij haar uitgebreide nationale én internationale netwerk binnen de jeugdkorensector, en haar ervaring als docent aan de Marnix Academie is Claudia Franzen de gedroomde kandidaat voor deze mooie opdracht.

Irene Willems verzorgt tijdens de Koornet Werkdag van Koornetwerk Nederland (op 23 september in Amersfoort) een van de workshopsessies. Daarin neemt ze de resultaten en conclusies door van haar onderzoek. Ook Claudia Franzen is daarbij aanwezig. Deelnemers kunnen ter plekke met haar kennismaken. Zie: https://koornetwerk.nl/koornetwerkdag2023/.

Heb je vragen? Tips? Wil je in contact komen met Claudia Franzen? Mail haar gerust claudia.franzen@koornetwerk.nl.