Adviesrapport “Herijking Adviestarieven Dirigenten”

Dit gaat over meer dan geld alleen…” –
Boyke Brand, commissievoorzitter bij de overhandiging van het adviesrapport aan bestuursvoorzitter Daphne Wassink
Tijdens de 2e editie van de Koornetwerkdag, op vrijdag 28 februari overhandigde commissievoorzitter Boyke Brand het adviesrapport aan de voorzitter van Koornetwerk Nederland, Daphne Wassink. Wat gaat er goed en wat zijn de knelpunten rond de inzet van de huidige adviestarieven bij het maken van financiële afspraken tussen koor en dirigent? Deze en andere vragen vormde het startpunt voor de commissie “herijking adviestarieven voor dirigenten”.

Koornetwerk Nederland heeft de huidige regeling adviestarieven bij oprichting in 2017 overgenomen van de VNK. Koornetwerk Nederland ziet dat er veel gebruik van gemaakt wordt, maar constateert tevens dat het overzicht lang niet is geactualiseerd. De commissie was samengesteld uit koordirigenten, koorbestuurders en betrokkenen bij de diverse koordirectie-opleidingen. Zij hebben zich niet alleen gebogen over de tarieven zelf, maar ook over de trends en ontwikkelingen in de koorsector en mogelijke alternatieve manieren om tot adviestarieven te komen. Vanuit het LKCA heeft Hans Noijens als secretaris de commissie ondersteund.

In zijn presentatie schetst Brand hoe het veld er uit zag toen de huidige regeling in de jaren ‘70 zijn intrede deed: “Als opleiding had je het hoofdvak en praktijkdiploma koordirectie op de conservatoria en de meerjarige dirigentenopleiding voor de amateursector en dat was het wel zo ongeveer. Ook was de variatie van verschillende koren beperkter: grote koren, oratoriumkoren en kamerkoren en dat met of zonder instrumentale begeleiding. Wellicht wat gechargeerd, maar het verschil met de huidige praktijk is groot.”

Waar de huidige adviestarieven deze indeling nog volgen, laat het rapport zien dat de koorsector in de afgelopen 50 jaar een behoorlijke ontwikkeling heeft doorgemaakt en er een veel grotere variëteit aan opleidingen zit. Voor de totstandkoming van financiële afspraken zou niet alleen gekeken zou kunnen naar opleiding, maar ook naar aspecten als ervaring, vaardigheidsniveau en de aard en omvang van de activiteiten en taken, passend bij het type koor waar hij/zij leiding aan geeft.

De aanwezige koorbestuurders en -dirigenten beamen dit en geven aan: “uiteindelijk gaat het erom dat je als koorbestuur en dirigent goed het gesprek met elkaar voert: over de verwachtingen over en weer van de taken en rol van de dirigent, welke vaardigheden en ervaring daar bij horen en vervolgens welke prijs daar bij past.” Niet elke bestuurder, maar ook niet elke koordirigent vindt het eenvoudig om dit gesprek goed te voeren, hier ligt nog veel werk voor de koorsector. De adviestarieven kunnen dan handvatten geven, zolang deze niet de ruimte voor het gesprek beperken. 

Koornetwerk Nederland gaat het rapport nu goed bestuderen en laat binnenkort weten wat de vervolgstappen zijn. Aanwezigen drukken Koornetwerk Nederland hierbij op het hart: “dit rapport mag niet in de lade verdwijnen!”

Download het rapport hier.