πƒπž πŸ”πž 𝐞𝐧 π₯𝐚𝐚𝐭𝐬𝐭𝐞 𝐚𝐟π₯𝐞𝐯𝐞𝐫𝐒𝐧𝐠 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐩𝐨𝐝𝐜𝐚𝐬𝐭 π„πžπ§ 𝐞𝐧 𝐚π₯ 𝐊𝐨𝐨𝐫 𝐬𝐭𝐚𝐚𝐭 𝐨𝐧π₯𝐒𝐧𝐞

De 6e, tevens laatste, aflevering van de podcastserie Een en al Koor staat nu online. In deze aflevering neemt podcastmaker Gerard van den Berg een voorschot op de toekomst. Hoe zou de koorsector er over tien jaar uit kunnen zien en wat is hier voor nodig? Hoe maken we de sector diverser en inclusiever? Welke rol kan jouw koor daarin spelen?

Aan het woord komen onder meer directeur Hedwig Verhoeven van Fonds voor Cultuurparticipatie, Rohan Poldervaart (BALK TOPfestival en BALK), directeur-bestuurder Gordon Cruden (ZO! Gospel Choir) en Daphne Wassink (scheidend voorzitter Koornetwerk Nederland). De podcast is te beluisteren via https://koornetwerk.nl/een-en-al-koor/ en via de bekende podcastplatforms.

Een en al Koor is een initiatief van Nederlands Kamerkoor en Koornetwerk Nederland. Samenstelling: Gerard van den Berg, productie: Froukelien IJntema.