Manifest Samen Zingen 2020

Koornetwerk Nederland pakt uitvoering Manifest ‘Samen Zingen 2020’ op

De stuurgroep van ‘Zingen, Lekker Belangrijk!’ heeft bij Koornetwerk Nederland de vraag neergelegd om verdere uitvoering van het Manifest “Zingen Lekker Belangrijk” ter hand te nemen. De stuurgroep ziet Koornetwerk Nederland als de aangewezen partij om een aantal onderwerpen die nodig zijn voor versterking van de sector verder te brengen. Om gehoor te kunnen geven aan deze vraag werkt Koornetwerk Nederland aan een projectplan voor de periode 2019-2020. Daarin zijn de thema’s:

 • De versterking van de organisatiekracht van de vereniging
 • De professionalisering/scholing van dirigenten, koorzangers, bestuurders en componisten
 • De versterking van het zingen door kinderen en jeugd
 • Het vergroten van de toegankelijkheid van samen zingen voor iedereen met een focus op ouderen en kwetsbare burgers

​Het projectplan wordt in de loop van het najaar 2018 bij verschillende fondsen ingediend; met één van de fondsen is al een positief oriënterend gesprek gevoerd over ondersteuning. De gedachte achter het projectplan is dat er in samenwerking aan de thema’s gewerkt wordt en dat krachten gebundeld worden om meer kansen te kunnen verzilveren en dilemma’s aan te pakken. De stuurgroep denkt mee over het projectplan en is straks als klankbord betrokken bij de uitvoering.

Wil je meer weten?

Op de website www.zingenlekkerbelangrijk.nl kun je meer lezen over de stuurgroep en het manifest downloaden. Mocht je vragen of suggesties hebben, meld ze dan gerust!

De stuurgroep “Zingen, Lekker Belangrijk!” bestaat uit:

 • Francis Faas – Consensus Vocalis
 • Pepijn Lagerweij – BALK – Bond voor Amateurmuziektheater en Lichte Koormuziek
 • Hans Noijens & Piet Roorda – Landelijke Kennisinstituut Cultuureductie en Amateurkunst
 • Herman Schimmel – Koornetwerk Nederland, KCZB – Koninklijke Christelijke Zangersbond
 • Martine Spanjers – ZIMIHC, European Choral Association – Europa Cantat
 • Tido Visser – Nederlands Kamerkoor
 • Roy Voogd – Nederlands Koorfestival, Koornetwerk Nederland
 • Neil Wallace – Koorbiënnale
 • Daphne Wassink – Koornetwerk Nederland
Krantenartikel Manifest Samen Zingen 2020

Op 11 februari 2017 hebben de initiatiefnemers namens diverse partijen uit de wereld van de koormuziek een gezamenlijk manifest overhandigd aan de voorzitter Commissie Muziek van de Raad van Cultuur. In dit Manifest “Zingen, lekker belangrijk! Manifest samen zingen 2020” staat de stand van zaken in de wereld van het “samen zingen” en de gedeelde ambities voor verandering verwoord. Inmiddels hebben al meer dan 300 mensen het manifest getekend. Sander van Maas (voorzitter commissie muziek Raad voor Cultuur) zei namens de Raad voor Cultuur dat hij ontzettend blij is “dat dit manifest nu, hier, helder en tijdig tot ons komt” en hij “gaat graag met ons in gesprek over het manifest”.

Voor het manifest, de bijlagen, informatie over bijeenkomsten en nog meer, zie www.zingenlekkerbelangrijk.nl. En natuurlijk: deel het manifest met wie je maar wilt en spoor hen aan ook te tekenen! Het manifest staat ook gepubliceerd in ZING magazine wat op 17 februari a.s. verschijnt. Kijk op facebook voor een filmpje en foto’s van de uitreiking. Onderschrijf jij de beschreven speerpunten, en wil je betrokken blijven bij de voortgang van dit Manifest? Teken dan en laat van je horen. De initiatiefnemers: Hans Noijens & Piet Roorda, LKCA Martine Spanjers, ZIMIHC Tido Visser, NKK Daphne Wassink, ECA-EC / ECU