Ledenaanwas en vergrijzing grootste knelpunt amateurkunstverenigingen

Bijna tweederde van de amateurkunstverenigingen in Nederland noemt de geringe aanwas van leden en vergrijzing van de vereniging als grootste knelpunt. Dat blijkt uit onderzoek van het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Dit is de eerste keer dat het verenigingsleven in de amateurkunst in Nederland op grote schaal in kaart is gebracht. 

Gezelligheid voorop naast sterk artistiek aanbod
Veruit de meeste verenigingen noemen gezelligheid het belangrijkste doel. Dat gaat vaak hand in hand met een sterk artistiek aanbod voor de leden, veelal onder begeleiding van een hbo-opgeleide artistiek begeleider. De knelpunten die verenigingen benoemen liggen dan ook vooral op het vlak van organisatiekracht. Naast de geringe aanwas en vergrijzing van leden noemen zij de afname van inkomsten uit contributie, subsidies en sponsoring en de moeite om bestuursleden te vinden. Een vijfde van de verenigingen richt zich ook op maatschappelijke taken en werkt bijvoorbeeld samen met scholen of ontwikkelt activiteiten voor speciale doelgroepen zoals ouderen of mensen met een beperking. 

Zang- en muziekverenigingen sterk vertegenwoordigd
Ongeveer 6,4 miljoen Nederlanders is kunstzinnig of creatief actief in de vrije tijd zo bleek uit eerder onderzoek onder de beoefenaars zelf. En bijna 1,5 miljoen van hen is hiervoor lid van een vereniging (bron: Monitor Amateurkunst 2017, LKCA). Het belang van verenigingen in onze culturele infrastructuur is dus groot. Nederland kent vooral veel zangverenigingen (naar schatting ruim 40% van alle verenigingen) en instrumentale muziekverenigingen (ongeveer 30%). 

Onderzoek
Verenigingen zijn voor veel mensen een belangrijke voorziening. Toch was er weinig bekend over deze verenigingen en wat zij nodig hebben in een tijd waarin behoeften en eisen van leden veranderen en gemeenten minder subsidie geven. Met de VerenigingsMonitor bracht het LKCA dit verenigingsleven voor het eerst in kaart. Om trends en ontwikkelingen te kunnen volgen zal het onderzoek elke drie jaar herhaald worden. 

Publicatie
De resultaten van het onderzoek staan beschreven in de uitgave VerenigingsMonitor 2018 van het LKCA. De uitgave is gratis digitaal beschikbaar via www.lkca.nl/verenigingsmonitor.

Reacties Facebook