2e online workshop De Jeugd heeft de Toekomst op 19 en 21 juni 2023

Eind maart 2023 vond de online workshop ‘De jeugd heeft de toekomst’ van Koornetwerk Nederland plaats. Op 19 en 21 juni krijgt die workshop een vervolg. Geïnteresseerden kunnen zich daarvoor nu aanmelden. De bijeenkomst wordt gemodereerd door Irene Willems, Kwartiermaker Jeugd bij Koornetwerk Nederland.

In maart is tijdens de eerste workshop met het kinderkorenveld verhelderd welke stip op de horizon we met zijn allen zien, waar op dit moment de prioriteiten zouden moeten liggen en welke acties daaraan het meeste kunnen bijdragen. Het resultaat was onderstaande doelenpiramide, waarbij de pijltjes aanwijzen waar in eerste instantie de meest aandacht naar uit zou moeten gaan.

Aan de hand van deze prioritering en de daarbij genoemde acties, heeft het kwartiermakerschap Jeugd zich gericht op het opstarten van een aantal van die acties.

2e workshop

Wat er precies opgestart is en in hoeverre het kwartiermakerschap (al) vruchten afgeworpen heeft, is onderdeel van de 2e online workshop ‘De jeugd heeft de toekomst’. Die 2e editie vindt twee keer plaats om een grotere kans te bieden eraan deel te nemen:

  • maandag 19 juni van 10:00 tot 12:00
  • woensdag 21 juni van 19:30 tot 21:30

Behalve de update wordt ook weer vooruit gekeken. Deelnemers denken mee over een nieuwe set aan acties, die in het 3e en 4e kwartaal van dit jaar door de kinderkoorsector opgepakt kan worden.

Irene Willems: Kwartiermaker Kinder- en Jeugdkoorzang

Sinds medio februari 2023 werkt Irene Willems als Kwartiermaker Kinder- en Jeugdkoorzang voor Koornetwerk Nederland. Irene pakt op wat er afgelopen tijd al in gang gezet is, werkt aan de ontwikkeling van een netwerk dat aan de slag kan voor de jeugd én aan concrete activiteiten.

Haar opdracht vloeit voor uit het Herstel- en Toekomstplan van Koornetwerk Nederland waarin de samen zingende jeugd een belangrijk speerpunt is. “Natuurlijk begint alles met een goede basis: zingen op de basis- en middelbare school. Maar je moet reëel zijn: niet elk kind wordt enthousiast van zingen. En als het wat ouder wordt, is er zó veel te ontdekken. Kinderen hoppen van de ene naar de andere hobby. Wat wel kan? Zorgen voor een divers aanbod voor wie wel samen wil zingen. En: zaadjes planten die ook op latere leeftijd nog kunnen ontkiemen. Want de jeugd heeft de toekomst.”

Volgens Irene moet zang op de basisschool een veel prominentere plaats krijgen. “Daarom gaan we nog beter aanhaken bij Meer Muziek in de Klas. Maar er zijn ook mooie kansen ná school. Je kunt kinderen dan op een ontspannen manier met zingen bezig laten zijn, met muziekspelletjes en zingen in combinatie met dans. Samen Zingen 2.0 noem ik het. Bovendien ontzorg je de ouders en bespaar je ze de BSO. Als dat geen win-win is…”

Heb je een vraag voor Irene? Wil je meedenken? Heb je een briljant idee?

Stuur haar een e-mail via: irene.willems@koornetwerk.nl


1e Workshop Kinder- en Jeugdkoorzang

Tijdens de 1e workshop De Jeugd heeft de Toekomst, op maandag 27 maart 2023, zijn doelen besproken, geconcretiseerd en in gang gezet. Dat leidde tot de behoeftenpiramide van de kinderkoorsector (zie boven).