Koornetwerk Nederland in coronatijd

(3 november 2021)


Een jaar corona

Zo’n 18 maanden na de uitbraak van de pandemie is het duidelijk dat die een ongekende impact heeft gekregen op amateurkoren en op de professionele zangwereld.

Ook Koornetwerk Nederland werd in maart 2020 overvallen door het coronavirus. We kregen enorm veel vragen op ons afgevuurd van zangers, dirigenten en van onze lid- en netwerkorganisaties.

Het was bijvoorbeeld aanleiding om op Facebook het platform Koor & Corona in het leven te roepen. En natuurlijk zijn we hard aan de slag gegaan met het opstellen van een protocol en het actueel houden daarvan. Toen samen zingen in de zomer en het najaar van 2020 weer mondjesmaat mogelijk was, is het koorprotocol veelvuldig geraadpleegd.

Na een lange periode met een dringend advies van de Rijksoverheid om niet samen te zingen (afgekondigd per 1 december 2020), zijn veel koren intussen alweer enkele maanden aan de gang, eerst buiten, daarna ook binnen. Zo langzamerhand krabbelt de koorsector weer op, al moet er een flinke inhaalslag worden gemaakt, bijvoorbeeld om ledenverliezen goed te maken. Gelukkig kunnen we trots zijn op alle initiatieven om zangers aan het zingen, en koren bij elkáár te houden.

We zijn er nog niet. Zo zorgt de verplichte invoering van het coronatoegangsbewijs bij koorrepetities en uitvoeringen (per 6 november 2021) bij een aantal koren voor de nodige hoofdbrekens. Terwijl andere koren het ctb juist al toepasten.

Koornetwerk Nederland is blij dat het een bijdrage kreeg vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie om daarmee coronaondersteuners in te schakelen om ons vrijwillige bestuur te ontlasten. Sinds november 2020 zijn Erica Tervelde en Jan van Deursen tijdelijk aan de slag om deze coronaondersteuning vorm te geven bij Koornetwerk Nederland.

Koornetwerk Nederland blijft zich intussen inzetten voor herstel van de koorsector, ondersteuning voor de koren en manieren om krachtig met elkaar uit deze crisis te komen. Dit doen we uiteraard samen met de lid- en netwerkorganisaties. Is jouw koor of korenorganisatie trouwens al aangesloten?

Voor vragen over samen zingen in het coronatijdperk zijn Erica Tervelde en Jan van Deursen per e-mail bereikbaar op corona@koornetwerk.nl.

Daphne Wassink
voorzitter Koornetwerk Nederland


Hou de website van het RIVM en de Rijksoverheid goed in de gaten en volg de adviezen en genomen maatregelen op!

Meer informatie vind je ook op:

Lees op deze pagina alle informatie over de gevolgen op lopende contracten bij annulering van je kooractiviteiten door het Corona-virus.

Advies bij annulering activiteiten vanwege coronamaatregelen – ga op zoek naar de gezamenlijke oplossing

Veel activiteiten komen vanwege de genomen coronamaatregelen te vervallen. Voor het koor brengt dat veel vragen met zich mee: hoe zit het eigenlijk met annulering. Koornetwerk Nederland biedt, met dank aan de KNMO, een overzicht aan waar je aan moet denken. Het belangrijkste advies daarbij is: ga met betrokkenen om tafel te gaan om te bezien of er gezamenlijk tot een oplossing kan worden gekomen. 

De coronacrisis kan voor alle betrokkenen, voor de één meer dan voor de ander, (financiële) gevolgen hebben. Het is in de meeste gevallen voor alle betrokkenen het beste als er afspraken kunnen worden gemaakt. Met name met betrekking tot de professionals werkzaam in onze sector adviseren wij koren en muziekverenigingen constructief in overleg te gaan. Voor deze groep is het wegvallen van salaris/vergoeding gedurende deze (hopelijk korte) periode ongewenst. Wij hopen dat koren in ieder geval gedurende de eerste periode de vergoeding aan hun professionals kunnen doorbetalen.