Koornetwerk in corona-tijd

De corona-homepage van Koornetwerk Nederland in corona-tijd
(geplaatst op 2 mei 2020, laatste revisie: 21 mei 2020)


Aan alle koren en koorgerelateerde organisaties in Nederland

Ook de koorsector gaat in deze corona-crisis door turbulente tijden heen. Niet samen kunnen zingen wordt als een groot gemis ervaren. Concerten waaraan hard is gewerkt en waar naar uit werd gekeken, kunnen niet doorgaan. Dirigenten missen dit misschien nog wel meer dan de koorzangers, nog los van de inkomstenderving. Zoom-zingen is voor lang niet iedereen een bruikbaar alternatief. 

Koornetwerk Nederland ervaart dat er behoefte is aan informatie over mogelijkheden om weer te kunnen herstarten met samen zingen. We zijn hierover een Facebook-groep gestart, en staan ook in verbinding met de rijksoverheid en met cultuurpartners om tot gezamenlijk beleid te komen. 

Met andere woorden: er wordt hard gewerkt aan een doorstart van de koorsector zodra dat mogelijk is. We verwachten wel dat daarvoor eerst een goedgekeurd protocol nodig is. Mede op verzoek van het ministerie van OCenW is Koornetwerk daar mee bezig, samen met cultuurpartners als KNMO, LKCA en Cultuurconnectie. 

Tegelijkertijd zijn er nog veel vragen en zorgen over de veiligheid van zingend samenkomen in groepen. Waarschijnlijk kan de koorsector pas (geleidelijk aan) worden opgestart. Veel koren en dirigenten houden er al rekening mee dat fysiek samen komen pas op z’n vroegst per september weer mogelijk is. 

Koornetwerk Nederland realiseert zich dat dit enorm ingrijpt op ons culturele leven en ons verenigingsgevoel. Toch vragen we iedereen begrip te hebben voor de huidige pauze. Prioriteit hebben onze gezondheid en een degelijke nieuwe start in de naaste toekomst. 

Op deze website plaatsen we regelmatig Koor & Corona-updates waar koren zich de komende tijd aan vast kunnen houden. Iedere nieuwe update plaatsen we ook op onze FB Pagina en op de LinkedIn-pagina. Actualisering volgt zodra er nieuwe relevante informatie is
, volg dus deze pagina’s om op de hoogte te blijven!

Daphne Wassink
voorzitter Koornetwerk Nederland


Hou de website van het RIVM en de Rijksoverheid goed in de gaten en volg de adviezen en genomen maatregelen op!

Meer informatie vind je ook op:

De ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. Deze ontwikkeling raakt velen in Nederland, niet in de laatste plaats de patiënten en hun naasten. 

Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. 

De Nederlandse regering heeft ver gaande maatregelen genomen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus. Een van de belangrijkste consequenties voor de koorsector is dat concerten en andere publieksgerichte uitvoeringen zoals evenementen en festivals afgelast moeten worden. In ieder geval tot en met 6 april.

Het kabinet heeft voor heel Nederland ook opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep wordt door Koornetwerk Nederland ondersteund door de amateurkoren op te roepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals repetities, overleggen, vergaderingen en vieringen die niet strict noodzakelijk zijn ook af te gelasten.

Lees op deze pagina alle informatie over de gevolgen op lopende contracten bij annulering van je kooractiviteiten door het Corona-virus.

Advies bij annulering activiteiten vanwege coronamaatregelen – ga op zoek naar de gezamenlijke oplossing

Veel activiteiten komen vanwege de genomen coronamaatregelen te vervallen. Voor het koor brengt dat veel vragen met zich mee: hoe zit het eigenlijk met annulering. Koornetwerk Nederland biedt, met dank aan de KNMO, een overzicht aan waar je aan moet denken. Het belangrijkste advies daarbij is: ga met betrokkenen om tafel te gaan om te bezien of er gezamenlijk tot een oplossing kan worden gekomen. 

De coronacrisis kan voor alle betrokkenen, voor de één meer dan voor de ander, (financiële) gevolgen hebben. Het is in de meeste gevallen voor alle betrokkenen het beste als er afspraken kunnen worden gemaakt. Met name met betrekking tot de professionals werkzaam in onze sector adviseren wij koren en muziekverenigingen constructief in overleg te gaan. Voor deze groep is het wegvallen van salaris/vergoeding gedurende deze (hopelijk korte) periode ongewenst. Wij hopen dat koren in ieder geval gedurende de eerste periode de vergoeding aan hun professionals kunnen doorbetalen.