Koornetwerk Nederland na de pandemie

(29 maart 2022)


Twee jaar corona

Ruim twee jaar na de uitbraak van de coronapandemie is de koorwereld voor het eerst ‘maatregelvrij’. Na alle lockdowns en zelfs een zangverbod voelt het hier en daar misschien nog wat onwerkelijk dat we weer frank en vrij kunnen zingen. We hopen dat de koorwereld zich na alle perikelen en discussies weer kan oprichten. Dat de harmonie weer terugkeert, letterlijk en figuurlijk. En vooral ook: het plezier in zingen.

Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat corona niet weg is. Ook onder koorzangers zijn mensen met een kwetsbare gezondheid. Daarom blijft het belangrijk om de basisregels te hanteren en goed te letten op de hygiëne en de ventilatie in de repetitieruimte. En respecteer en gun elkaar de gezondheidskeuzes die ieder voor zichzelf maakt.

Koornetwerk Nederland is blij dat het een bijdrage kreeg vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie om daarmee coronaondersteuners in te schakelen om ons vrijwillige bestuur te ontlasten. Sinds november 2020 zijn Erica Tervelde en Jan van Deursen tijdelijk aan de slag om deze coronaondersteuning vorm te geven. Gelukkig kunnen ze dat in ieder geval nog blijven doen tot 1 juli 2022. Intussen legt de nadruk op koorherstel. Daarbij krijgt Koornetwerk Nederland ook hulp van Froukelien IJntema die ons Herstel- en Toekomstplan samenstelt en op de rails gaat zetten.

Koornetwerk Nederland blijft zich sterk voor dat herstel inzetten zodat we straks weer een krachtige sector kunnen vormen in cultuurparticipatie. Dit doen we uiteraard samen met de lid- en netwerkorganisaties. Is jouw koor of korenorganisatie trouwens al aangesloten?

Voor vragen over samen zingen in het coronatijdperk zijn Erica Tervelde en Jan van Deursen per e-mail bereikbaar op corona@koornetwerk.nl.

Daphne Wassink
voorzitter Koornetwerk Nederland


Hou de website van het RIVM en de Rijksoverheid goed in de gaten en volg de adviezen en genomen maatregelen op!

Meer informatie vind je ook op:

Lees op deze pagina alle informatie over de gevolgen op lopende contracten bij annulering van je kooractiviteiten door het Corona-virus.

Advies bij annulering activiteiten vanwege coronamaatregelen – ga op zoek naar de gezamenlijke oplossing

Veel activiteiten komen vanwege de genomen coronamaatregelen te vervallen. Voor het koor brengt dat veel vragen met zich mee: hoe zit het eigenlijk met annulering. Koornetwerk Nederland biedt, met dank aan de KNMO, een overzicht aan waar je aan moet denken. Het belangrijkste advies daarbij is: ga met betrokkenen om tafel te gaan om te bezien of er gezamenlijk tot een oplossing kan worden gekomen. 

De coronacrisis kan voor alle betrokkenen, voor de één meer dan voor de ander, (financiële) gevolgen hebben. Het is in de meeste gevallen voor alle betrokkenen het beste als er afspraken kunnen worden gemaakt. Met name met betrekking tot de professionals werkzaam in onze sector adviseren wij koren en muziekverenigingen constructief in overleg te gaan. Voor deze groep is het wegvallen van salaris/vergoeding gedurende deze (hopelijk korte) periode ongewenst. Wij hopen dat koren in ieder geval gedurende de eerste periode de vergoeding aan hun professionals kunnen doorbetalen.