Koornet Werkdag 2020

Vrijdag 28 februari 2020, 10.00 – 16.00 uur
Akoesticum in Ede

Gratis voor koorbesturen en dirigenten RESERVEREN: KLIK HIER!

Tijdens de tweede Koornet Werkdag krijgen koorbesturen en dirigenten weer de mogelijkheid om waardevolle lezingen, workshops en actuele discussie bij te wonen van, voor en over de Nederlandse koorsector.

Zet het vast in uw agenda: de jaarlijkse Koornet Werkdag is gratis voor koorbesturen en dirigenten en wordt gehouden op vrijdag 28 februari 2020, van 10.00 – 16.00 uur in het Akoesticum in Ede. 

RESERVEREN: KLIK HIER!


Programma:

10.00 – 10.30 uur: Ontvangst met koffie en thee
10.30 – 10.45 uur: Centrale Opening door Daphne Wassink, voorzitter

10.45 – 11.45 uur: Parallelsessies Blok A

A1 – BUMA A2 – Community of PracticeA3 – Koorprofiel-model
Waar gaat de BUMA bijdrage naar toe? Uiteenzetting van BUMA over de verdeling van de bijdrage.

Doel: beter begrip in de koorsector voor inkomsten/uitkeringen via BUMA; meer duidelijkheid over geldstromen van BUMA

Doelgroep: bestuursleden en korenbonden
Hans Noijens LKCA 

Professionalisering van dirigenten en deskundigheids-bevordering

Doel: werkwijze van community of practice uitleggen en bespreken als tool voor deskundigheidsbevordering en professionalisering van dirigenten

Doelgroep: dirigenten
Roy Voogd, Koornetwerk Nederland

Wie zijn we als koor en wat willen we? Met het FASE profielmodel voor amateurkoren richting geven aan je koor.

Doel: Bepaal het profiel van je koor met het FASE Profielmodel en creëer handvatten voor bestuurlijke focus en artistieke verantwoordelijkheden

Doelgroep: dirigenten, koorbesturen, korenbonden

RESERVEREN: KLIK HIER!

12.00 – 13.00 uur: Parallelsessies Blok B

B1 – BUMAB2 – DirigententarievenB3 – Samen Slim Deelnemers werven
Eerlijk arrangeren Uiteenzetting van BUMA over legaal arrangeren en de verkoop er van.

Doel: meer duidelijkheid verschaffen over de vraag hoe arrangeurs snel kunnen werken en arrangementen legaal kunnen zingen/uitgeven. Wat is de rol van BUMA hierin?

Doelgroep: componisten, arrangeurs, tekstschrijvers, dirigenten en muziekcommissies
Boyke Brand, Koornetwerk

Nieuwe opzet dirigententarieven
Stand van zaken van de onafhankelijke commissie


Doel: inzicht in adviesvraag Koornetwerk; terugkoppeling commissie; vragen en antwoorden sessie en de vormgeving van het uiteindelijk advies

Doelgroep: dirigenten, bestuursleden en korenbonden
Thomas Hessels, Koornetwerk

Hoe komt een koor aan nieuwe zangers?

Doel: uiteenzetting van de training van het LKCA “samen slim deelnemers werven” en hoe dit te gebruiken in jouw koor of bond

Doelgroep: bestuursleden van korenbonden en koren

RESERVEREN: KLIK HIER!

13.00 – 14.00 uur: Lunch

14.00 – 15.00 uur: Parallelsessies Blok C

C1 – Cultuurcoach: wat is het?C2 – Leading Voices 2022 in NederlandC3 – (Koor)Netwerk Café
Jacintha Blom, Gemeente Enschede

Jacintha Blom, cultuurcoach, legt uit wat een cultuurcoach doet en waarom het steeds belangrijker wordt.

Doel: uitleg over de functie van cultuurmakelaar en/of -coach; wat hebben we er aan als culturele stichting of vereniging?

Doelgroep: bestuursleden en korenbonden
Martine Spanjers, ZIMIHC

Hoe willen wij ons presenteren als Nederlandse (en Europese) dirigenten?

Doel: het brainstormen over de inhoud van het programma van Leading Voices 2022 o.l.v. ZIMIHC/ Martine Spanjers.

Doelgroep: dirigenten, bestuursleden, korenbonden
Informele netwerksessie met leden van Koornetwerk Nederland. Samen praten over de onderwerpen die jullie bezig houden.

Doel: inzicht in aandachtspunten en prioriteiten voor bondsleden, dirigenten en bestuurders van koren.

Doelgroep: alle aanwezigen

RESERVEREN: KLIK HIER!

15.00 – 16.00 uur: Napraten in het Akoesticum Café

RESERVEREN: KLIK HIER!