KoorKracht!-sessies

In juni 2021 organiseerde Koornetwerk Nederland een aantal online werksessies onder de titel KoorKracht! In die tijd zat de koorwereld nog op slot door de coronapandemie. De sessies – allemaal gratis toegankelijk – wilden een aanzet geven om toe te werken naar een krachtig Herstel- en Toekomstplan voor de Nederlandse koorsector.

Dat is ook gebeurd: de sessie leverden nuttige bouwstenen op. Vragen die behandeld werden, waren: hoe pakken we als koorsector de draad weer op? Hoe zetten we de schouders eronder om een gezonde toekomst te waarborgen? Hoe houden we de jeugd betrokken bij het zingen? En: hoe breng je de energie, inspiratie en dynamiek terug?

De volgende werksessies werden gehouden. Ze bevatten nog de beschrijvingen die destijds gehanteerd werden.

Werksessie 1: Storytelling

  • Datum: zaterdag 12 juni, 10.00-12.00 uur.
  • In samenwerking met: House of Story, Yvette van den Berg.  

In deze werksessie gaan we na hoe je koor, aan de hand van verhalen, het hart van de luisteraar weer kan raken. We laten zien wat de kracht, het belang én het plezier van zingen is. We maken kennis met de ingrediënten van storytelling en diepen uit hoe je de verhalen op een sterke manier kunt opbouwen. Daar ga je als deelnemer ook direct mee aan de slag zodat jullie koorboodschap het publiek in het hart kan raken.

Werksessie 2: Koorzang als bodem van herstel

  • Datum: woensdag 16 juni, 9.30-11.00 uur
  • In samenwerking met: The Turnclub

Wat als we het verhaal nou eens omdraaien? Laten we koorzang inzetten om als samenleving te herstellen van deze crisis en ruimte te geven aan kwetsbaarheid. Merlijn Twaalfhoven, Imre Ploeg en anderen nemen dirigenten en bestuurders mee in een interactieve bijeenkomst over de sociaal-maatschappelijke kracht van samenzang, juist nu.

Werksessie 3: Handen uit de mouwen!

  • Datum: vrijdag 18 juni, 10.00-12.00 uur
  • In samenwerking met: KBZON en Dirigentenwerkplaats Utrecht

In deze werksessie praten de deelnemers over wat je organisatie nodig heeft om ook in de toekomst de amateurkoorzang goed te blijven ondersteunen. We proberen zo scherp mogelijk in beeld te krijgen hoe het staat met je achterban, je doelgroep of je cursisten. Doel: het ontwikkelen van een relevant aanbod voor hen. Bovendien zetten we de prioriteiten voor de koorsector op een rij.

Werksessie 4: De jeugd heeft de toekomst

  • Datum: woensdag 30 juni, 10.00-11.30 uur
  • In samenwerking met: kinderkoorprofessionals Silvère van Lieshout en Alba Roorda Martinez

De deelnemers aan deze sessie gaan met elkaar in gesprek over de zingende jeugd en over de kinder-, jeugd-, en studentenkorensector. Aan de hand van persoonlijke verhalen behandelen we onderwerpen waarmee we zingen aantrekkelijker willen maken voor jongeren. Hoe bereiken we dat zingen voor hen nog meer gaat leven? En: hoe creëren we gelijke kansen zodat toegang tot het zangonderwijs een structureel onderdeel wordt van de educatie in Nederland?