Indexeringsbesluit

Het bestuur van Koornetwerk Nederland publiceert op dit moment over twee verschillende tarieven; de tarieven van de Buma en de adviestarieven voor dirigenten. Beide tarieven worden ieder jaar in januari gepubliceerd, geldend voor dat jaar. Zowel de Buma als Koornetwerk Nederland hanteren voor de indexering de CPI-index. 

Koornetwerk Nederland heeft geen invloed op de tarieven van de Buma. Die worden door Buma zelf vastgesteld. Wel heeft Koornetwerk Nederland een gunstige collectieve prijsafspraak voor koren die, via de bonden, zijn aangesloten bij Koornetwerk Nederland. 

Het dirigententarief is een adviestarief. Immers, dirigent is een vrij beroep en het staat koren én dirigenten vrij om daar in onderling overleg van af te wijken. Meer informatie leest u in onderstaand indexeringsbesluit.