Historie

Van VNK naar Koornetwerk Nederland

Op 7 juni 2017 heeft notaris van der Wal & Partners de gewijzigde Statuten gepasseerd, waarmee de transitie van VNK naar KOORNETWERK NEDERLAND een feit is. De VNK is in 1982 opgericht als samenwerkingsverband van twaalf landelijke korenkoepels of korenbonden. De VNK vormde het overlegplatform van de bij de VNK aangesloten korenbonden. Het belangrijkste doel van de VNK was de behartiging van het belang van de koorzang en de bevordering van de koorzang in al zijn facetten.

De VNK ondersteunde en stimuleerde de ontwikkeling van nieuw beleid in de koorwereld. Ook stimuleerde zij de automatisering van en samenwerking tussen de bibliotheken van de korenorganisaties. Daarnaast hield de VNK zich intensief bezig met de herziening van de structuur van de koorwereld.

Teneinde de VNK zo goed mogelijk te ondersteunen richtte zij direct na de totstandkoming van het samenwerkingsverband de Stichting Nederlandse Korenorganisaties (SNK) op voor facilitering. Dit professionele bureau, het latere UNISONO, ontwikkelde begin dit millennium door tot Kunstfactor, dat op haar beurt in januari 2013 is opgegaan in het LKCA, het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst.

Koornetwerk Nederland is als nationale belangenbehartiger van de koorsector lid van de European Choral Association en Kunsten’92.

Koornetwerk Nederland pakt het manifest ‘Samen zingen 2020’ op

De stuurgroep van ‘Zingen, Lekker Belangrijk!’ heeft in 2018 bij Koornetwerk Nederland de vraag neergelegd om verdere uitvoering van het Manifest “Zingen Lekker Belangrijk” ter hand te nemen. De stuurgroep ziet Koornetwerk Nederland als de aangewezen partij om een aantal onderwerpen die nodig zijn voor versterking van de sector verder te brengen. Lees verder >