Historie

Van VNK naar Koornetwerk Nederland

Op 7 juni 2017 heeft notaris van der Wal & Partners de gewijzigde Statuten gepasseerd, waarmee de transitie van VNK naar KOORNETWERK NEDERLAND een feit is. De VNK is in 1982 opgericht als samenwerkingsverband van twaalf landelijke korenkoepels of korenbonden. De VNK vormde het overlegplatform van de bij de VNK aangesloten korenbonden. Het belangrijkste doel van de VNK was de behartiging van het belang van de koorzang en de bevordering van de koorzang in al zijn facetten. De VNK ondersteunt en stimuleert de ontwikkeling van nieuw beleid in de koorwereld. Ook stimuleert zij de automatisering van en samenwerking tussen de bibliotheken van de korenorganisaties. Daarnaast houdt de VNK zich intensief bezig met de herziening van de structuur van de koorwereld. Teneinde de VNK zo goed mogelijk te ondersteunen richtte zij direct na de totstandkoming van het samenwerkingsverband de Stichting Nederlandse Korenorganisaties (SNK) op voor facilitering. Dit professionele bureau, het latere UNISONO, ontwikkelde zich in de afgelopen jaren tot Kunstfactor, dat op haar beurt in januari 2013 is opgegaan in het LKCA, het Landelijk Kennisinstituut voor de Cultuureducatie en Amateurkunst. De samenvoeging van deze beleidsterreinen bood nieuwe mogelijkheden, ook voor de VNK. Voor advies en ondersteuning kunnen de afzonderlijke korenkoepels een beroep doen op de LKCA. De VNK is in 2016 toegetreden tot de European Choral Association / Europa Cantat.