Functiebeschrijving bestuurslid 'Fondswerving'

Het bestuur van Koornetwerk Nederland zoekt per direct een nieuw algemeen bestuurslid dat de portefeuille ‘Fondswerving’ beheert.

Functiebeschrijving

Het bestuurslid fondswerving draagt zorg voor het verwerven van aanvullende geldstromen (subsidies en fondsen), ten behoeve van de projecten die dienstbaar zijn aan de netwerkorganisatie Koornetwerk Nederland. Aan deze projecten wordt onder de actieverantwoordelijkheid van een collega-bestuurder invulling gegeven. Omtrent de inbreng van de derde geldstromen werkt het bestuurslid nauw samen met de penningmeester.

Het bestuurslid fondswerving kan tevens zelf de actieverantwoordelijke projectmanager zijn van organisatiebrede projecten die veranderingen binnen de gehele netwerkorganisatie ondersteunen en aanjagen. Voor deze projecten werkt de bestuurder onder meer nauw samen met de voorzitter.

Het bestuurslid fondswerving onderhoudt contacten in een voor de fondswerving en projectuitvoering belangrijk functioneel netwerk, en neemt deel aan interne en externe overlegvormen die de invulling van de bestuursfunctie fondswerving kunnen ondersteunen. Hierin vertegenwoordigt de bestuurder Koornetwerk Nederland.

Praktische details

Het algemeen bestuur vergadert maandelijks op vrijdagen, m.u.v. de zomermaanden. De verwachte werklast bedraagt gewoonlijk zo’n 5 uur per week. Dit kan in voorkomende situaties meer zijn, bijvoorbeeld rond een Algemene Ledenvergadering of andere activiteit.

De functie is onbezoldigd. Wel ontvangt de bestuurder vergoedingen conform de regeling vrijwilligersvergoedingen van de Belastingdienst. Deze bestaan uit een vaste vergoeding van €10 per maand (bureaukosten zoals gebruik van computer, reguliere software, telefoon en gesprekskosten). Daarnaast kunnen gemaakte reis- en onkosten worden vergoed.

Procedure

Vanuit het bestuur van Koornetwerk Nederland is een driekoppige selectiecommissie aangesteld, bestaande uit Annalisa Schmad (bestuurslid ‘professionalisering’), Ruben Timmer (secretaris) en Daphne Wassink (voorzitter). Tot en met 15 juni 2020 kunnen kandidaten een sollicitatie insturen naar secretariaat@koornetwerk.nl. Deze bestaat uit een ingestuurd CV en bijgaande motivatiebrief.

De commissie besluit welke kandidaten zij uitnodigt voor een (online) gesprek. Deze zullen in de tweede helft van juni plaatsvinden. Het algemeen bestuur besluit tijdens hun vergadering op 26 juni 2020 of en welke kandidaat schriftelijk aan de leden van Koornetwerk Nederland wordt voorgesteld. Tot 1 augustus 2020 hebben zij vervolgens de gelegenheid bezwaar te maken tegen de nominatie.

Wanneer een lid het oneens is met de gekozen kandidaat, wordt dat op de eerstvolgende ALV in november 2020 in behandeling genomen.

Deadline

Tot en met 15 juni 2020 kunnen kandidaten een sollicitatie insturen naar secretariaat@koornetwerk.nl. Deze bestaat uit een CV en een motivatiebrief.

Vragen?

Deze kunnen gesteld worden aan Daphne Wassink via voorzitter@koornetwerk.nl.