FAQ in tijden van corona

Voor het laatst bijgewerkt op 22 maart 2022, 11.55 uur

De meest gestelde vragen over corona

Deze FAQ-pagina behandelt vragen die veelvuldig bij Koornetwerk Nederland binnenkomen. De antwoorden hebben betrekking op de situatie met ingang van 23 maart 2022.

Basisadviezen

  • Was vaak en goed je handen.
  • Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen bij de GGD  of doe een zelftest, ook als je al gevaccineerd bent. Ga na een positieve test in isolatie.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht.
  • Doe een zelftest voordat je een drukke plek bezoekt waar veel mensen zijn; blijf thuis bij een positieve uitslag en laat je testen bij de GGD.
  • Daarnaast blijft het advies gelden om elkaar de ruimte te geven. 1,5 meter blijft een veilige afstand.

Tijdstip van repetities en uitvoeringen

1. Wanneer mag mijn koor repeteren of uitvoeringen verzorgen?

Kunst- en cultuurbeoefening is toegestaan zonder restricties van openingstijden.

Onderlinge afstand en mondkapjes

2. Moeten we een afstand van 1,5 meter aanhouden tijdens repetities en uitvoeringen?

Nee, de 1,5 meter afstand is niet meer verplicht tijdens repetities en uitvoeringen. Maar koren met veel ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen de afstand nog wel aanhouden als ze zich daar veiliger bij voelen. De zigzagopstelling kan daarvoor gebruikt worden. Zie het protocol voor koren.

3. Moeten we een mondkapje dragen in ons repetitielokaal?

Nee, het dragen van mondkapjes is niet meer verplicht. Maar koren met veel ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen besluiten het mondkapje nog wel te dragen bij verplaatsingen, als ze zich daar veiliger bij voelen. Zie het protocol voor koren.

Het coronatoegangsbewijs (ctb)

4. Hoe staat het met het coronatoegangsbewijs (ctb) bij repetities en uitvoeringen?

Het gebruik van het coronatoegangsbewijs is vervallen in Nederland. De QR-code in de CoronaCheck-app hoeft dus niet meer gescand te worden.

5. Kunnen en mogen ongevaccineerden koorleden meezingen?

Iedereen – gevaccineerd en ongevaccineerd – mag meezingen in het koor.

Uitvoeringen met publiek

6. Zijn er nog maatregelen die van belang zijn voor uitvoeringen met publiek?

Nee, er zijn geen restricties meer voor uitvoeringen met publiek.

Ventilatie

7. Wat kunnen we doen aan de ventilatie in onze repetitieruimte?

Ventilatie is een belangrijk aspect voor – letterlijk – een goed zangklimaat in de repetitieruimte. Ook een CO2-meter kan een handig hulpmiddel zijn om na te gaan of een ruimte ‘schoon’ is. Zo’n apparaat meet weliswaar niet de aanwezigheid van een virus, maar geeft wel het CO2-gehalte in de lucht aan. Als dat laag is, is de kans klein dat zich een virus in de lucht bevindt. Lees hier het artikel dat we eerder over dit onderwerp publiceerden. Kijk ook naar de meest recente informatie van het RIVM over luchten en ventileren: https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19.

Overig

8. Hoe zit het met de verantwoordelijkheid van het bestuur bij (corona)maatregelen?

Verenigingen – en dat zijn veruit de meeste koren – zijn vrij om zelf regels te stellen rondom hun interne huishouding, zolang die niet in strijd zijn met algemene wetgeving rond corona of privacy. Er kunnen dingen misgaan. Maar persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders komt in het verenigingsrecht nauwelijks voor. Alleen bij grove nalatigheid of een onbehoorlijke taakinvulling kan daarvan sprake zijn. En veilig zingen blijft een verantwoordelijkheid van het hele koor gezamenlijk en niet alleen van het bestuur.

9. Hoe blijf je in gesprek met elkaar?

Het allerbelangrijkste is om als koor – bestuur, leden – met elkaar in contact te blijven en te zoeken naar oplossingen waar iedereen zich in kan vinden.

Er is veel polarisatie en verharding in het debat over vaccinatie en/of het gebruik van QR-codes geweest. Deze verharding kwam ook de koren binnen met soms principieel onwrikbare standpunten. De ruimte is dan heel beperkt om een open dialoog te hebben en keuzes met elkaar af te wegen. Het gesprek aangaan en mensen respecteren in hun keuze is echter altijd waardevol. Bedenk dat je elkaar in de toekomst tegen kunt komen en dat je dan wél kunt samenwerken zolang de relatie, ondanks meningsverschillen, goed is gebleven.

Vermijd zoveel mogelijk over mensen te beslissen zonder henzelf daarbij te betrekken. Vraag eventueel een externe (iemand ‘van buiten’) om het gesprek te begeleiden. Maak kleine groepen en leg dilemma’s voor, zodat beleid meer gedragen of begrepen wordt. Oprechte aandacht is belangrijk, ook bij het kunnen accepteren van een beslissing die anders is dan de eigen keuze.

Neem pas een besluit na het meenemen van de perspectieven van de minderheid.

Maak afspraken over alles wat leden het gevoel kan geven dat samen zingen weer veilig en verantwoord is.(Met dank aan Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk – NOV)