FAQ in tijden van corona

De meest gestelde vragen over corona

1. Mag mijn amateurkoor repeteren?
Per 26 juni 2021 is het advies om niet samen te zingen, ingetrokken. Voor kunst- en cultuurbeoefening geldt dat 100% van de capaciteit in de betreffende binnenruimte gebruikt mag worden, mist de 1,5 meter afstand bewaard kan blijven. Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Hanteer wel het Protocol en aanvullende richtlijnen koorsector en volg onze berichtgeving in Corona Actueel

2. Is publiek toegestaan?

Ja, publiek is toegestaan. Ook hiervoor mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. De amateurkunstbeoefenaars zijn hier niet van uitgezonderd. Professionele beoefenaars en personeel tellen echter niet mee bij het publiek. Op het moment dat een amateurgroep echter in een theater optreedt als onderdeel van de reguliere exploitatie en het dus niet gaat om publiek bij de lessen, geldt dat onderscheid weer wel.

3. Kan mijn koor de CoronaCheck-app gebruiken voor de toelating van koorleden en/of publiek om zo de 1,5 meter afstand los te kunnen laten?

De Rijksoverheid vindt het belangrijk om bij kunst- en cultuurbeoefening de 1,5 meter afstand aan te blijven houden, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/zingen-toneelspelen-dansen-muziek-maken-en-acteren. Daarom vragen we amateurkoren om het Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector te blijven gebruiken voor repetities en uitvoeringen.

De CoronaCheck-app wordt vooral gebruikt voor de toelating van het publiek door organisatoren van evenementen en voorstellingen, zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs/coronabewijs-voor-evenementen.

Voor het gebruik van de app als toelating van koorleden tot besloten repetities, zijn er op momenteel nog te veel onduidelijkheden. Bovendien staat nog niet iedereen die (volledig) gevaccineerd is, als zodanig geregistreerd bij het RIVM (de bron van waaruit de persoonlijke QR-code wordt aangemaakt in de app).

Wel houdt Koornetwerk Nederland de ontwikkelingen rond de CoronaCheck-app in de gaten met het oog op mogelijk toekomstig gebruik voor repetities. We zijn hierover in overleg met de overheid en met collega-organisaties in kunst- en cultuurbeoefening.

4. Wat kunnen we doen aan de ventilatie in onze repetitieruimte?

Het ziet ernaar uit dat ventilatie een belangrijk aspect wordt voor – letterlijk – een goed zangklimaat in de repetitieruimte.  Ook een CO2-meter kan een handig hulpmiddel zijn om na te gaan of een ruimte ‘schoon’ is. Zo’n apparaat meet weliswaar niet de aanwezigheid van een virus, maar geeft wel het CO2-gehalte in de lucht aan. Als dat laag is, is de kans klein dat zich een virus in de lucht bevindt. Lees hier het artikel dat we eerder over dit onderwerp publiceerden. Kijk ook naar de meest recente informatie van het RIVM over luchten en ventileren: https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19.

5. Wat doet Koornetwerk Nederland voor de koorsector in coronatijd?

Koornetwerk Nederland is belangenbehartiger voor de koorwereld. We doen ons best om de koorwereld zo goed mogelijk te informeren over de maatregelen die gelden voor de sector, en legt uit wat ze precies betekenen. We delen kennis uit de koorsector, overleggen met het ministerie van OC&W en proberen daar waar mogelijk het perspectief op zingen te duiden. We zetten ons ook in voor een herstelplan voor de sector, onder meer via KoorKracht!, een reeks online werksessies waarmee we de toekomst voor koren weer met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Koornetwerk Nederland is een vrijwilligersorganisatie met een beperkte corona-ondersteuning. Dat betekent dat onze capaciteit beperkt is en dat we noodgedwongen keuzes moeten maken in de activiteiten die we ontplooien.