FAQ in tijden van corona

De acht meest gestelde vragen over corona


1. Wat is de maximumduur van een repetitie?
Er is geen algemeen maximum voor de repetitieduur. Van belang is goede ventilatie en tijdig luchten tussendoor. Zie ook dit bericht over ventilatie.

2. Moeten we zittend repeteren?
Dat is niet nodig. Stoelen kunnen helpen om de 1,5 meter afstand in acht te nemen, maar dat kan ook met bijvoorbeeld een kruis op de grond.

3. Is de ventilatie van onze ruimte voldoende?
Essentieel voor het beperken van de concentratie aerosolen is goede ventilatie, met instroom van verse lucht en afvoer van oude lucht naar buiten, of naar een andere ruimte. Helaas kunnen aerosolen niet eenvoudig gemeten worden, wel zijn er CO2-meters verkrijgbaar die in ieder geval een goede indicatie geven van de concentratie van uitgeademde lucht. Vraag aan de verhuurder dat te controleren met een CO2-meter, of schaf er zelf een aan. Een CO2-niveau tot 800 ppm is prima, tussen 800 en 1200 ppm is het raadzaam te luchten, boven 1200 ppm is het raadzaam de ruimte (tijdelijk) te verlaten. Bij twijfel over de ventilatie en luchtstromen in de ruimte is het aan te raden professioneel advies in te winnen. 

4. We staan klaar om te zingen, maar onze kerk geeft aan dat het niet mag. Waarom niet?
Vanuit RIVM mag er per 1 juli weer gezongen worden, met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen (zie hiervoor het koorprotocol). Een verhuurder is evenwel gerechtigd  eigen afwegingen te maken of een ruimte weer beschikbaar is. De verhuurder kan bijvoorbeeld menen dat de ventilatie onvoldoende is. Goed overleg is dan het beste.

5. Hoeveel koren in Nederland zijn aan het opstarten/alweer opgestart?
Koornetwerk beschikt niet over precieze informatie hierover. We hebben het idee dat de meeste kleinere koren al wel zijn opgestart. Bij grotere koren ligt het wisselend. Verschillende koren werken met deelrepetities, of repeteren in een grotere ruimte. Vooral koren met personen uit risicogroepen zijn terughoudend om weer te beginnen. 

6. Kan ik subsidie aanvragen voor de meerkosten die wij betalen voor onze grotere ruimte?
Soms is dat mogelijk, er worden immers onvoorziene extra kosten gemaakt. Elke subsidiegever voert een eigen beleid, dus overleg hierover met hen. Ga bijvoorbeeld ook met de eigen gemeente in gesprek hierover. Er zijn ook korenbonden die hun leden tegemoet komen met een kleine financiële ondersteuning. 

7. Wat moet de afstand zijn tussen koor en dirigent of koor en pianist/solist?
Vanuit RIVM zijn hier geen aparte richtlijnen voor, dus ook tussen koor en dirigent, solist of instrumentalist geldt minimaal 1,5 meter afstand. Echter in lijn met de aangegeven zigzag opstelling, die zorgt dat in de zangrichting een ruimere afstand ontstaat, is het beter een ruimere afstand te nemen omdat meestal de zangrichtingen naar dirigent gaan. Drie meter is een verstandige norm om aan te houden. Je kunt natuurlijk ook met spatschermen werken. 

8. Zijn er nieuwe inzichten van Virmus rondom aerosolen en besmettelijkheid van zingen?
Virmus publiceert alle informatie op www.virmus.nl. Koren kunnen de nieuwste informatie zelf raadplegen.