FAQ in tijden van corona

De meest gestelde vragen over corona

1. Mag mijn amateurkoor op dit moment repeteren?
Vanaf 5 juni is het mogelijk om met maximaal 50 mensen bij elkaar te komen om kunst te beoefenen. Wel geldt er een advies om binnen niet in groepsverband te zingen. Professionele koren en amateurkinderkoren (t/m 12 jaar) zijn uitgezonderd van dit advies.

2. Mag mijn koor buiten repeteren?
Ja, dat mag. Het advies om niet in groepsverband te zingen, geldt sinds 5 juni niet meer voor buitenlocaties. De maximale groepsgrootte is 50 personen.

3. De leden van mijn koor zijn (bijna) allemaal gevaccineerd. Waarom geldt dan toch het advies om niet samen te zingen in ons repetitielokaal?
De Rijksoverheid maakt bij alle coronamaatregelen geen onderscheid tussen mensen die wel en niet gevaccineerd zijn. Dat geldt overigens voor alle geledingen van de samenleving. Dat komt omdat er nog te weinig onderzoek gedaan is naar de vraag of mensen die gevaccineerd zijn een besmetting kunnen overdragen zonder dat ze daar zelf ziek van worden.

4. Wanneer wordt het advies om niet in groepsverband te zingen, ingetrokken?
Het kabinet heeft eerder gesteld dat dat gaat gebeuren als stap 5 van het Openingsplan gezet wordt. Tijdens de persconferentie van 28 mei werd bekend dat – wanneer de cijfers zich gunstig ontwikkelen – stap 5 naar voren wordt geschoven en opgaat in een grote stap 4. Die is voorzien per 30 juni 2021. Dat zou betekenen dat het advies dan ook wordt ingetrokken.

5. Wat gebeurt er als mijn koor besluit toch weer te gaan repeteren, ondanks het advies om dat niet te doen?
Omdat het advies geen verbod is, staan er geen sancties op het samen zingen als zodanig. Koren die besluiten om te gaan zingen, doen dat onder eigen verantwoordelijkheid en het liefst in samenspraak met alle betrokkenen. De meeste koren zijn een vereniging. Het is belangrijk om het besluit met leden en dirigent gezamenlijk te nemen. Als koren inderdaad besluiten om te gaan zingen, gelden de coronaregels voor kunst- en cultuurbeoefening. Raadpleeg daarbij het Protocol/Richtlijnen voor de koorsector en volg onze berichtgeving in Corona Actueel.

6. Wat kunnen we doen aan de ventilatie in onze repetitieruimte?

Het ziet ernaar uit dat ventilatie een belangrijk aspect wordt voor – letterlijk – een goed zangklimaat in de repetitieruimte.  Ook een CO2-meter kan een handig hulpmiddel zijn om na te gaan of een ruimte ‘schoon’ is. Zo’n apparaat meet weliswaar niet de aanwezigheid van een virus, maar geeft wel het CO2-gehalte in de lucht aan. Als dat laag is, is de kans klein dat zich een virus in de lucht bevindt. Lees hier het artikel dat we eerder over dit onderwerp publiceerden.

7. Wat doet Koornetwerk Nederland voor de koorsector in coronatijd?

Koornetwerk Nederland is belangenbehartiger voor de koorwereld. We doen ons best om de koorwereld zo goed mogelijk te informeren over de maatregelen die gelden voor de sector, en legt uit wat ze precies betekenen. We delen kennis uit de koorsector, overleggen met het ministerie van OC&W en proberen daar waar mogelijk het perspectief op zingen te duiden. We zetten ons ook in voor een herstelplan voor de sector, onder meer via KoorKracht!, een reeks online werksessies waarmee we de toekomst voor koren weer met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Koornetwerk Nederland is een vrijwilligersorganisatie met een beperkte corona-ondersteuning. Dat betekent dat onze capaciteit beperkt is en dat we noodgedwongen keuzes moeten maken in de activiteiten die we ontplooien.