Summer School: Programmeren vanuit maatschappelijk perspectief / Imre Ploeg

Datum
vrijdag 14-08-2020 - vrijdag 28-08-2020
Tijd
00:00
Locatie
Online
ZOOM
. nvt
Nederland
Telefoon
0613305252
Website
Doelgebied
nationaal
Doelgroep
dirigenten
Categorieën
Zet in je agenda:

Volgens Imre Ploeg is het sociale, empathische karakter van koorzang bij uitstek geschikt om schoonheid en verbeeldingskracht toe te voegen aan maatschappelijke issues, zonder daarin een moralistische positie in te nemen. In twee bijeenkomsten ontwerp je een spannend, geëngageerd concertprogramma voor jouw koor. Als startpunt daarvoor nemen we je eigen kijk en reflectie op gebeurtenissen in de wereld.  

Deel 1
In deel één kijken we naar wat voor jou als mens en als dirigent belangrijke waarden zijn en hoe je deze kunt inzetten bij het ontwerpen van programma’s. Ook kijken we naar enkele aansprekende best practices van koorprojecten we bepalen de stappen om van idee naar uitvoering te komen. Je schrijft aan een eerste schets van een project voor je koor, waarin de thematiek, de uitvoeringsvorm en de mogelijkheden voor samenwerking inzichtelijk worden.

Na dit deel werk je in de twee weken tussentijd je plan verder uit op een bij jou passende manier.

Deel 2
In deel twee wisselen we de opgedane inzichten en projectplannen met elkaar uit. Daarin bespreken we eventuele keuzes voor repertoire, het potentieel voor het bereiken van nieuw publiek en een stappenplan voor verdere uitwerking, zowel artistiek, organisatorisch als financieel.

Reacties Facebook