Cantatedienst

Datum
zondag 21-11-2021
Tijd
16:00 - 17:00
Locatie
Wilhelminakerk
Wilhelminaplantsoen 14
1404JB . Bussum
Nederland
Telefoon
0651095924
Website
Doelgebied
regionaal
Doelgroep
koren
Categorieën
Zet in je agenda:

Cantatedienst 21 November Wilhelminakerk 16:00 uur

Andries Knevel

Vocaal ensemble Voices en Wilhelminaconsort o.l.v. Piet Philipse

Wybe Kooijmans orgel 

In de kerkelijke traditie is deze zondag de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het is ook de laatste zondag van de voleindingszondagen, die beginnen met Allerheiligen en Allerzielen (van oudsher eigenlijk de dagen dat we onze gestorvenen herdenken) en eindigt met deze zondag die ook wel Christus Koning wordt genoemd, verwijzend naar de wederkomst van Christus en dat hij zal regeren tot in eeuwigheid. Het is ook de zondag waar het Gloria voor het laatst wordt gezongen in het lopende kerkelijk jaar. Het zal dan vandaag ook meerdere malen uitbundig klinken, in het openingslied in een speciaal voor Voices en het Wilhelminaconsort geschreven arrangement, samen met het Heilig, heilig, heilig. De psalmlezing is Psalm 93, “de Heer regeert” en uiteraard is de evangelielezing de gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes uit het Mattheus evangelie, waar Bach zijn Cantate op baseerde. Deze Cantatedienst is tevens de afsluiting van een jaarlijkse cyclus die begint met advent en kerst en via Pasen en Pinksteren naar de voleindingszondagen loopt. De kerkelijke kleur is hier nog groen. Vanaf volgende week begint met de adventstijd, (een tijd van inkeer en bezinning met de kleur paars), de cyclus opnieuw. Het Gloria wordt opnieuw ingezet tijdens Kerstnacht. Philipp Nicolai (Mengeringhausen (Bad Arolsen10 augustus 1556 – Hamburg 26 oktober 1608) was een luthers hofprediker en pastor en dichter van geestelijke liederen.  Vanaf 1596 was hij predikant in de stad Unna in Westfalen. Unna werd in 1599 getroffen door de pest, waardoor honderden kerkleden omkwamen. Toen de dood er rondwaarde schreef Nicolai de liederenbundel Freudenspiegel des ewigen Lebens, een visioen van de hemel in het aangezicht der dood. In deze bundel komen twee van zijn beroemde koralen Wie schön leuchtet der Morgenstern en Wachet auf, ruft uns die Stimme voor. Johann Sebastian Bach inspireerde zich op deze koralen in gelijknamige cantates. Nicolaï schreef het koraal Wachet Auf in de vorm van een avondsmaalskelk ter illustratie hieronder hebben we de tekst van van het slotcouplet gecentreerd afgedrukt in de liturgie, samen met een beschrijving van de cantate zelf.

Reacties Facebook