DirigentenContact

DirigentenContact is een project van Koornetwerk Nederland voor en door koordirigenten, waar dirigenten elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en werken aan de versterking van hun dirigeerpraktijk.  In verschillende Communities of Practice verspreid over Nederland komen dirigenten live of online samen om met elkaar in gesprek te gaan en elkaar te inspireren.

Community of Practice (CoP)

Koordirigenten kunnen terecht in Communities of Practice (CoP’s) die georganiseerd worden vanuit DirigentenContact, in samenwerking met lokale partners. De CoP’s zijn ingedeeld op onderwerp of per regio. Zo is er een CoP voor kinderkoordirigenten, een voor mannenkoordirigenten, maar ook een voor dirigenten uit het noorden van het land. Kijk hieronder voor de nu al lopende CoP’s – er is voor ieder wat wils!

Tijdens een sessie van een CoP wordt er gesproken over onderwerpen die de dirigenten bezig houden. Ook kan er verdieping op bepaalde onderwerpen plaatsvinden, en kunnen de dirigenten best practices uitwisselen. De invulling van de sessies gebeurt aan de hand van input van de deelnemers. DirigentenContact organiseert telkens samen met een lokale partner de sessies van elke CoP. De sessies worden gemodereerd door een dirigent met uitgebreide ervaring en expertise binnen het thema van de CoP.

Hieronder vind je een lijst met de CoP’s die in het verleden georganiseerd zijn. Op dit moment staan er geen nieuwe CoP’s in de planning.

Overzicht van georganiseerde CoP’s

Community of Practice voor dirigenten van popkoren en vocal groups

Organisatie: BALK
Moderator: Juliette Dumoré

Ben je dirigent van een popkoor of vocal group en wil je ervaringen uitwisselen met collega’s? Dan is deze Community of Practice van BALK voor jou bedoeld! Er worden drie bijeenkomsten georganiseerd (twee online, een live), rond onderwerpen die dirigenten van popkoren en vocal groups bezighouden. Thema’s die aan bod komen: inzingers, flow in je repetitie, coaching/workshops voor dirigenten en het opzetten van een netwerk van invaldirigenten. Er is ruimte voor eigen inbreng van de deelnemers.

Community of Practice voor seniorenkoordirigenten

Organisatie: LOVOK en KBZON
Moderator: Johan Rodenhuis

Ben je dirigent van een seniorenkoor, en zou je graag eens ervaringen willen uitwisselen met
collega’s? Dan is deze Community of Practice van LOVOK en KBZON interessant voor jou! Er worden drie bijeenkomsten georganiseerd, rond onderwerpen die dirigenten van seniorenkoren bezighouden. In de eerste sessie staat ‘de ouder wordende stem’ centraal, de latere sessies worden gevuld met thema’s die van de deelnemers komen.

Community of Practice voor kinderkoordirigenten

Stichting Maestro – Koormuziek heeft onze passie

Organisatie: Stichting Maestro
Moderator: Peggy Hegeman

Dirigenten van kinder- en jeugdkoren kunnen samenkomen in deze CoP. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld het vinden van geschikt repertoire, en het spelenderwijs integreren van muziektheorie en stemvorming in de lessen of repetities. De vragen van deelnemers zijn hierin leidend.

Leaders Inspiration & Innovation

Foto: Lou Wolfs Fotografie

Organisator & moderator: Maria van Nieukerken

De online sessies van Leaders Inspiration & Innovation staan in het teken van uitwisseling tussen dirigenten. Iedereen die meedoet leidt een activiteit die al succesvol was in de eigen (digitale) repetities, of kan juist een nieuwe activiteit uitproberen. Dat kan gaan van een warming-up, energizer, muzikaal spel tot een manier van omgaan met een stukje muziek, beweging of het stimuleren van onderling contact tussen zangers. Hiermee kunnen de dirigenten elkaar op ideeën brengen, en genieten van de energie van een ander. Daarnaast zijn er gesprekken over onderwerpen die de dirigenten bezig houden.

Dirigentencafé voor dirigenten uit Noord-Nederland

Organisatie: Koorplein Noord-Nederland
Moderator: Liesbeth van Hoffen

Deze Community of Practice is speciaal voor dirigenten uit het noorden van het land. Er komen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder het vinden van nieuwe muziek en het goed inzingen met je koor. 

Community of Practice voor dirigenten uit Zuid-Nederland

Stichting Maestro – Koormuziek heeft onze passie

Organisatie: Stichting Maestro
Moderatoren: Ruben de Grauw en Don Henke

De Community of Practice van Stichting Maestro bestaat al enige tijd. Het is een groep dirigenten uit Zuid Nederland die kennis en ervaringen uitwisselen.  
Een aantal keer per jaar organiseert Stichting Maestro bijeenkomsten waarin de volgende aspecten naar voren komen: het delen van kennis en ervaring, het bespreken van actuele thema’s, het uitwisselen en innoveren van werkvormen, en intervisie.

Dirigentencafé’s over maatschappelijke onderwerpen

Organisatie: ZIMIHC en Dirigentenwerkplaats Utrecht
Moderatoren: Martine Spanjers en Hans Noijens

ZIMIHC organiseert samen met de Dirigentenwerkplaats Utrecht al geruime tijd Dirigentencafés: informele ontmoetingen waarbij uitwisseling van kennis en ervaring tussen dirigenten centraal staat en waarin ruimte is voor vragen van dirigenten. Het eerste uur van het café staat in het teken van een bepaald thema. In het kader van het DirigentenContact organiseert ZIMIHC drie cafés rond maatschappelijke thema’s.

Community of Practice Jong Talent Koorleiders

Organisatie: Dirigentenwerkplaats Utrecht en Nederlands Kamerkoor
Moderatoren: Hans Noijens en Imre Ploeg

In de CoP Jong Talent Koorleiders ga je als koorleider/dirigent samen met collega’s aan de slag met de ontwikkeling van je eigen praktijk. Vanuit je eigen drijfveren en interesses is er ruimte voor experiment, onderzoek en praktijkervaring. Onderwerpen als leiderschap, ondernemerschap en innovatie maar ook wat je zelf van belang vindt, komen aan de orde. In de drie bijeenkomsten wordt toegewerkt naar een concreet eindproduct, in de vorm van bijvoorbeeld een projectplan.

Community of Practice mannenkoorzang

Organisatie: KNZV
Moderator: Martin van de Brugge

In deze CoP voor dirigenten van mannenkoren ligt de focus op de toekomst van de mannenkoorzang. De deelnemers delen ervaringen en kennis, en bespreken en innoveren de werkvormen die langskomen in hun repetities. Ook is er ruimte voor intervisie.


DirigentenContact is een initiatief van Koornetwerk Nederland, in samenwerking ZIMIHC, Koorplein Noord-Nederland, Maestro, Stichting Eduvox en Dirigentenwerkplaats Utrecht. 

Het project wordt gefinancierd door het Fonds Cultuurparticipatie.