Zzp-overeenkomst is géén arbeidsovereenkomst

In september 2021 heeft de kantonrechter van de Rechtbank Amsterdam een nieuwe uitspraak gedaan over de zzp-overeenkomst die koren in de meeste gevallen sluiten met hun dirigent.

Kern van zo’n zzp-contract is dat er geen ‘gezagsverhouding’ ontstaat (zoals die bij een arbeidsovereenkomst wél bestaat) en dat de dirigent een grote mate van artistieke vrijheid heeft en op basis van gewerkte uren declareert. Bij een dergelijk zzp-contract is een koor geen werkgeverslasten verschuldigd.

In de bewuste casus hadden dirigent en het koor een opdrachtovereenkomst gesloten. Na opzegging door het koor claimde de dirigent dat deze overeenkomst als arbeidsovereenkomst diende te worden gekwalificeerd. Volgens de dirigent was er namelijk een gezagsverhouding ontstaan omdat het koor meebesliste over het repertoire en ook bepaalde wanneer er repetities en uitvoeringen zouden zijn. Op grond daarvan had het koor de overeenkomst niet zomaar op kunnen zeggen en zou het nog allerlei bedragen aan de dirigent moeten betalen.

De kantonrechter concludeerde in zijn beschikking “dat van een gezagsverhouding als bedoeld in artikel 7:610 BW (dat is de arbeidsovereenkomst, red) geen sprake is geweest en dat ook de andere elementen van de overeenkomst – de mogelijkheid van de dirigent om zich te laten vervangen en de afspraken over wanneer honorarium zou worden betaald en wat dit honorarium zou omvatten – tegengesteld zijn aan hetgeen bij een arbeidsovereenkomst voor de hand zou liggen.”

Deze uitspraak maakt duidelijk dat een zzp-overeenkomst tussen een koor en een dirigent prima kan. Het is daarbij wel zaak dat het koor aan de dirigent de vereiste artistieke vrijheid laat. Dat houdt ook in dat de dirigent zich (incidenteel) moet kunnen laten vervangen. Een ‘muziekcommissie’ van koorleden kan naar het oordeel van de kantonrechter best, zolang  dit de artistieke vrijheid van de dirigent niet beknot. De kantonrechter: “Er was geen sprake van een verplichting van de dirigent om zich te voegen naar aanwijzingen van het bestuur of enig ander orgaan van het koor.”

De volledige beschikking van de kantonrechter is in te zien op deze website: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:5407.

Elders op deze website staat de model zzp-overeenkomst voor dirigenten waar koren gebruik van kunnen maken. Omdat dit model al enkele jaren oud is, komt er volgend jaar een geactualiseerd model (met toelichting) op de website te staan. Mochten er koren of dirigenten zijn die voorstellen hebben ter aanvulling of verbetering van het huidige modelcontract: stuur ze vooral op. Dan kijken we of ze kunnen worden opgenomen in het nieuwe model. Stuur daarover een e-mail naar info@koornetwerk.nl