Nieuwe tool voor tarieven zzp’ers: laat weten wat je ervan vindt!

Het fairPACCT-programma van Platform ACCT heeft een concept Handreiking Tarieventool opgeleverd. Daarmee kunnen adviestarieven voor zzp’ers in cultuureducatie en amateurkunst op basis van fair pay gefundeerd worden vastgesteld. Tot 15 november (maar liever nog vóór 1 november) kunnen dirigenten, koorbesturen of korenbonden erop reageren. Koornetwerk Nederland hoopt dat zoveel mogelijk betrokkenen dat doen.  

Koornetwerk Nederland is, als deelnemer van de Ketentafel Cultuureducatie & Amateurkunst bij Platform ACCT, blij met de Tarieventool. De koepel vindt het belangrijk dat de Fair Practice Code voor dirigenten en andere kunstprofessionals in de culturele en creatieve sector wordt toegepast. Zo staat het  belang van goede tarieven voor koordirigenten ook in het Herstel- en Toekomstplan voor de koorsector (2022) en ligt de Tarieventool goed in het verlengde van de aanbevelingen uit de Adviesrapportage Herijking Adviestarieven voor Koordirigenten, die Koornetwerk in januari 2020 heeft gepubliceerd.

De koorsector heeft baat bij reacties van alle betrokken, omdat de Tarieventool dan nog beter aan kan sluiten bij de praktijksituatie van zzp’ers in die sector.

Kijk hier voor alle informatie over de Handreiking Tarieventool. Reageren op de tool kan rechtstreeks bij het Platform ACCT via dit invulformulier dat je ingevuld kunt sturen aan fairpacct@platformacct.nl.