Enquête betaalde en niet-betaalde werkzaamheden dirigenten: vul hem in!

Het Platform ACCT heeft een enquête online gezet over betaalde en niet-betaalde werkzaamheden van dirigenten. Koornetwerk Nederland roept dirigenten op om die vooral in te vullen.

Als (koor)dirigent werk je vaak als zelfstandige of freelancer in de cultuureducatie en/of amateurkunst. Het kan dan lastig zijn om te bepalen voor welke activiteiten je bij opdrachten nu wel een financiële vergoeding krijgt, en voor welke niet. Hoe zit dat bijvoorbeeld bij jou als je een repetitie voor een koor of muziekgezelschap voorbereidt? Of een les of cursus? Krijg je reistijd vergoed? En ga je in je eigen tijd naar vergaderingen of vallen die binnen je betaalde uren?

Om zicht te krijgen op de betaalde en niet-betaalde werkzaamheden is deze vragenlijst opgesteld. Koornetwerk Nederland hoopt dat zoveel mogelijk dirigenten de vragen beantwoorden.

De vragenlijst is een initiatief van opdrachtgevers, werkgevers- en werknemersorganisaties en andere belangenorganisaties voor kunstprofessionals, en van Platform ACCT (Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst). Koornetwerk Nederland is via Platform ACCT betrokken bij de ‘Ketentafel’ die zich inzet voor fair practice binnen de amateurkunst en cultuureducatie. De inzet van Koornetwerk Nederland is om langs deze weg iets te kunnen doen met de adviestarieven voor koordirigenten. De resultaten van de enquête kunnen daarbij helpen.

Je kunt de vragenlijst volstrekt anoniem invullen. Dat kan hier:

https://nl.surveymonkey.com/r/8MBHXHT

Alvast veel dank voor je medewerking!