'Zingen vóór de zomer is van groot belang'

Koornetwerk Nederland stuurt urgente brief naar ministers De Jonge en Van Engelshoven

In stap 3 van het Openingsplan krijgen amateurkunstbeoefenaars in Nederland ruim baan. Echter voor de duizenden amateurkoren kan de vlag nog niet helemaal uit: ook al is het niet verboden, het advies om niet samen te zingen blijft tot 30 juni (stap 4) van kracht. Koornetwerk Nederland wil dat ook de amateurkoren in stap 3 van het openingsplan weer ademruimte krijgen. De gelegenheid om voor de vakantie nog samen te zingen is van groot belang voor een goede start na de zomer. Dat schrijf de koepel in een urgente brief aan ministers De Jonge en Van Engelshoven.

Aanleiding voor de brief is de optimistische persconferentie van het kabinet van 28 mei. Het Openingsplan en de stappen die nu gezet worden, lopen volgens Koornetwerk Nederland volledig uit de pas met het advies om niet samen te zingen. “Het Openingsplan gaat uit van wat kan en van de daadwerkelijke praktijk. Het kijkt naar de vaccinatiegraad, naar goed weer en de laatste stand van de kennis en doet dat voor nagenoeg elke sector. Het nog altijd geldende advies om niet te zingen in groepsverband doet dat in zijn geheel niet, en houdt in al zijn rigiditeit de koorsector op slot”, zo schrijft Koornetwerk Nederland.

Ook roept de koepel het kabinet op om het advies te vervangen door goede voorlichting en gecoördineerde inzet die ervoor zorgt dat gebruik van binnenruimtes – waar natuurlijk niet alleen koren repeteren – verantwoord mogelijk wordt én blijft. Aandacht voor ventilatie zou hier onderdeel van moeten zijn.

Lees de volledige brief hier.