Verbod wordt mogelijk een ‘dringend advies’ om niet te zingen

Mogelijk wordt het zangverbod vanaf 1 december een ‘dringend advies’ om niet te zingen. Het verbod is namelijk niet overgenomen in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 die vorige week naar de Tweede Kamer is gestuurd. Die moet zich daar nog wel over buigen.

Het zang- en schreeuwverbod stond voorheen in de regionale noodverordeningen. De nieuwe Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (vaak ‘de Coronawet’ genoemd) vervangt de voorschriften die in die noodverordeningen waren opgenomen. Het is de bedoeling dat de Coronawet op 1 december van kracht wordt.

In de aanbiedingsbrief bij de verstuurde Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (zeg maar: de concrete uitwerking van de Coronawet) schrijven de ministers Grapperhaus en De Jonge echter dat het verbod niet in de nieuwe wet wordt opgenomen maar verandert in een ‘dringend advies’. Reden: de Wet publieke gezondheid (Wpg) biedt geen wettelijke grondslag voor een verbod.

Koornetwerk Nederland wacht nu eerst de behandeling in de Tweede Kamer af. De Kamercommissie Justitie en Veiligheid gaat er waarschijnlijk dinsdagavond 24 november over praten.