Zangverbod op 1 december van tafel maar kabinet blijft zingen sterk ontraden

Het zangverbod verandert per 1 december 2020 in een dringend advies om niet samen te zingen. Maar het kabinet blijft onverkort achter het advies van het OMT staan om samen zingen te ontraden.

Het zangverbod is niet opgenomen in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 waarmee de Tweede Kamer op 26 november heeft ingestemd. Deze regeling is de concrete uitwerking van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm, vaak ‘de Coronawet’ genoemd).

Dringend advies

Dat het zangverbod geen onderdeel van de Twm is geworden, heeft een puur formeel-juridische reden: er is geen wettelijke grondslag voor in de Wet publieke gezondheid. Het kabinet kan dus niet anders. Maar met het dringende advies blijft de regering zingen wel zeer sterk ontraden. Volgens het RIVM indiceert lopend onderzoek dat besmettingsgevaar tijdens samenzang niet is uit te sluiten. Zie deze pagina op Rijksoverheid.nl.

Verantwoordelijkheid bij koren

We begrijpen dat het er per december niet voor iedereen eenvoudiger op wordt in de koorwereld. Het dringend advies om niet te zingen legt de keuze immers bij koren en dirigenten, bijvoorbeeld als het gaat om een besluit over het al dan niet hervatten van repetities. De mondkapjesplicht, die ook per 1 december wordt ingevoerd, geldt voor publieke binnenruimtes maar niet bij de beoefening van podiumkunsten (zoals koorzang) en ook niet als de aanwezigen op een stoel blijven zitten.

Begrip en respect

Koornetwerk Nederland roept zowel de thuisblijvende als de doorzingende koren, zangers en dirigenten opnieuw op om begrip en respect te tonen voor ieders standpunt en beslissing. Elke situatie vraagt om een eigen afweging. Dat is al lastig en ingewikkeld genoeg. Een ‘richtingenstrijd’ vol emoties en grote woorden is het laatste waar de koorsector op zit te wachten.

Overleg

Ondertussen blijft Koornetwerk Nederland zijn best doen om meer te weten te komen over het onderzoek en het OMT-advies. Naar aanleiding van de brandbrief die Koornetwerk Nederland mede namens verschillende culturele organisaties op 20 november naar de Tweede Kamer stuurde, zijn er Kamervragen gesteld. Daarop is door minister De Jonge de toezegging gedaan voor een overleg over de ontstane situatie in de koorsector. We houden jullie op de hoogte.