Wat betekent stap 2 voor de koorsector?

Er bestaat nogal wat verwarring en onduidelijkheid bij amateurkoren over wat er nu precies kan en mag, nu Stap 2 van het Openingsplan gezet is. Er komen daarover veel vragen binnen bij Koornetwerk Nederland, en dat is niet verwonderlijk.  

De boodschappen die de Rijksoverheid publiceert over kunst- en cultuurbeoefening zorgen – in combinatie met het dringende advies van diezelfde Rijksoverheid om niet in groepsverband te zingen – voor de nodige spraakverwarring. Probeer het maar eens te snappen: dat je als koor wel mag samenkomen, maar beter niet kunt zingen.  

Bovendien zien we nu dat in bepaalde Veiligheidsregio’s er gekozen wordt voor een andere interpretatie van de richtlijnen dan de Rijksoverheid op zijn website publiceert. Koren krijgen hierdoor soms van hun burgemeesters te horen dat ze binnen wél als groep mogen repeteren, terwijl de Rijksoverheid uitgaat van kunst- en cultuurbeoefening in tweetallen. 

In deze gegeven omstandigheden is het lastig om eenduidige antwoorden te geven op terechte vragen. Daardoor moeten we – vaker dan ons soms lief is – een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van de koren.

Wat is nu de stand van zaken? 

  1. In stap 2 van het Openingsplan is het voor kunst- en cultuurbeoefening weer toegestaan om met maximaal 30 personen samen te komen. Voor buiten is dit nu helder, echter de Rijksoverheid en bepaalde Veiligheidsregio’s verschillen van opvatting of dit binnen louter in tweetallen kan, of ook in grotere groepen. Koornetwerk Nederland gaat uit van de informatie van de Rijksoverheid als de wetgever.
  2. Op dit moment geldt het dringende advies van de Rijksoverheid om niet in groepsverband te zingen nog altijd. Dit advies geldt voor binnen- én buitenlocaties. Alleen kinderkoren in de leeftijd t/m 12 jaar en professionele koren vallen niet onder dit advies en kunnen dus sowieso samen zingen. 

Als koor kun je dus toestemming krijgen om binnen en/of buiten te zingen, terwijl tegelijkertijd het dringende advies nog geldt om niet samen te zingen. Hiermee wordt dus een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de amateurkoren. 

Perspectief op samen zingen 

We kunnen het niet leuker maken, en op dit moment helaas ook niet makkelijker. We blijven ons daarom inzetten om duidelijkheid te krijgen over de bestaande maatregelen en een beter perspectief op samen zingen. Het goede weer, de vaccinatiegraad en de steeds groter wordende kennis over het coronavirus zijn hiervoor aanknopingspunten.   

We zijn hierover onder andere in gesprek met het ministerie van OC&W. Dat heeft ook aangegeven duidelijkheid in het perspectief voor de koren te willen krijgen. We herhalen daarom wat we vorige week ook schreven: stapje voor stapje bewegen we onmiskenbaar de goede kant op. 

Kijk hier voor de Situatie Openingsplan stap 2 per 19 mei 2021.