Waarom mogen amateurkoren nu niet samen zingen?

Koornetwerk Nederland krijgt momenteel veel vragen over artikel 2.4 in de Model-noodverordening COVID-19. Die is door vrijwel alle Veiligheidsregio’s overgenomen in de eigen regionale noodverordening. Veel mensen denken in het artikel te kunnen lezen dat amateurkoren wél in groepsverband mogen samenkomen om te zingen, ook buiten kerkdiensten om. Helaas is dat niet juist.

We erkennen dat de materie erg verwarrend is en leggen het daarom graag uit. Dat het nu niet is toegestaan om te repeteren komt door het verbod op samenkomsten voor groepen groter dan twee personen. Amateurkoren vallen ook onder dat verbod.

Artikel 2.4 geeft weliswaar aan dat er voor het verbod op gezamenlijk zingen en schreeuwen een uitzondering gemaakt wordt voor koren, zanggroepen e.d. als ze volgens de richtlijnen werken. Maar artikel 2.4 zegt niet dat amateurkoren zijn uitgezonderd van het verbod op samenkomsten. Dat verbod blijft gewoon staan. Daarom kunnen repetities momenteel niet doorgaan.

Een uitzondering is er het voor het belijden van godsdienst of levensovertuiging (zoals tijdens kerkdiensten): hiervoor is samenkomst wel toegestaan en daarmee ook samen zingen. Ook voor jeugdkoren met leden tot 18 jaar en professionele gezelschappen geldt deze uitzondering. Deze maatregelen gelden vooralsnog tot 19 november.

Het ministerie van OCW heeft de uitwerking van de maatregelen opnieuw uitgelegd, zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/zingen-toneelspelen-dansen-muziek-maken-en-acteren/zingen-en-zangkoren Let op de tekst onder de kopjes ‘Regels voor amateurkoren’ en ‘Wel zingen in de kerk’.