VerenigingsMonitor 2021 nu online; invullen kan tot 15 maart

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) voert samen met Koornetwerk Nederland en andere partners de VerenigingsMonitor 2021 uit. De inbreng van zoveel mogelijk verenigingen in kunst en cultuur is belangrijk!

Koornetwerk Nederland roept de aangesloten korenbonden op de VerenigingsMonitor 2021 zo veel mogelijk bij hun leden onder de aandacht te brengen zodat de respons zo hoog mogelijk wordt. Het invullen van de vragenlijst kan tot maandag 15 maart 2021.

Waarom meedoen?

In deze coronaperiode is het belangrijker dan ooit om te weten hoe het gaat met de kunst- en cultuurverenigingen en -stichtingen in Nederland. Hun belang voor de samenleving is immers groot. Het invullen van de vragenlijst draagt bij aan meer kennis en aan zichtbaarheid bij ondersteuners (zoals bonden en koepels) en beleidsmakers.

Gevolgen pandemie

Dit jaar maakt de VerenigingsMonitor bovendien de gevolgen van de coronapandemie voor het verenigingsleven inzichtelijk. Die kennis wordt gedeeld met onder meer het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en andere partijen die de sector (kunnen) steunen.

Het invullen van de vragenlijst kan via: https://onderzoek-lkca.nl/verenigingsmonitor

Voor wie?

De vragenlijst is bedoeld voor:

  • de bestuurder van een vereniging of stichting
  • de vereniging of stichting met een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers
  • de vereniging of stichting die mensen laat samenkomen die in hun vrije tijd kunstzinnig, creatief of muzikaal actief willen zijn. Het gaat hierbij om het ‘zelf maken’ van kunst zoals zingen en musiceren.

Half januari is per brief al steekproefsgewijs een uitnodiging gestuurd aan verenigingen en stichtingen uit het KvK-bestand. Uiteraard hoeft de vragenlijst maar één keer ingevuld te worden.

De VerenigingsMonitor wordt voor de tweede keer uitgezet. De eerste editie was in 2018. De resultaten daarvan zijn hier terug te lezen: https://www.lkca.nl/publicatie/verenigings-monitor-2018/.

Voor vragen over het onderzoek: Zoë Zernitz (zoezernitz@lkca.nl) of Arno Neele (arnoneele@lkca.nl).