Studie naar uitbraken bij vijf koren: heel belangrijk maar nog niet afgerond

Op 3 november 2020 berichtte Koornetwerk Nederland over de gevolgen van de aangescherpte maatregelen voor de koorwereld. De boodschap was dat amateurkoren vooralsnog twee weken lang niet mochten samenkomen om te repeteren. In die periode – 4 november tot 19 november 2020 – zitten we.

Daarnaast, dus geheel los van dit verbod, was er een advies van het Outbreak Management Team (OMT) aan het kabinet om zingen ‘in elke context’ te ontraden. Mét de mededeling dat het kabinet zich ging beraden op het advies. Het advies kwam ook voor Koornetwerk Nederland als een verrassing. Koornetwerk Nederland heeft aangegeven uit te zoeken waar dit advies vandaan komt en wat dit voor de koorsector wel of niet gaat betekenen.

Studie

Het RIVM voert een studie uit naar corona-uitbraken bij 5 koren in de maanden september/oktober. Dit betreft koren van 14 tot 21 zangers groot, waar 25% tot 74% van de zangers besmet zijn geraakt. Koornetwerk Nederland juicht dat onderzoek naar concrete casussen natuurlijk toe. Het is belangrijk om te weten hoe eventuele besmettingen in een koorsetting kunnen ontstaan. Om die reden heeft Koornetwerk Nederland ook een Meldpunt Koor & Corona ingericht. Hier zijn intussen 8 meldingen binnengekomen van koren die meerdere coronagevallen binnen hun koor hadden. Het gaat dan om 3 tot 13 besmettingen binnen het koor. Een enkele casus is ook opgenomen in het onderzoek van het RIVM.

Tussenrapportage

Een aantal dagen geleden ontvingen we van het RIVM een nieuwe tussenrapportage van dit onderzoek: Terugkoppeling voorlopige resultaten onderzoek zangkoren en deelnemers. Die bevat al de nodige uitkomsten, maar belangrijke onderdelen ontbreken nog. Dan gaat het om de verwantschap tussen de coronavirussen die zijn opgetreden – belangrijk om te weten of koorleden elkáár hebben besmet – en het onderzoek naar de ventilatiesystemen in de ruimten waar de repetities plaatsvonden.

Zorgen

Desondanks staat er op basis van voorlopige onderzoeksgegevens al een advies van het OMT in het document, namelijk dat amateurkoren niet meer samen mogen zingen. Het is begrijpelijk dat dit voor de nodige onrust zorgt onder koren en dirigenten. Zowel onder de zangers en dirigenten die zich zorgen maken over de veiligheid en de ontwikkelingen van het virus, als ook juist onder diegene die bang zijn dat hun zorgvuldig georganiseerde en voor hen belangrijke activiteiten weer onder druk komen te staan.

Kabinet beraadt zich nog

Het onderzoek is dus nog niet afgerond en op dit moment beraadt het kabinet zich nog op het OMT-advies. Naar verwachting volgt hierover volgende week nader bericht. Intussen zit Koornetwerk Nederland er nog bovenop. Voor de zekerheid: de tussenrapportage van het RIVM-onderzoek en het OMT-advies staan geheel los van het nu geldende verbod op samenkomsten voor amateurkoren.