Online vragenuur protocol en aanvullende richtlijnen – woensdag 20 mei, 11:00 uur

Zoals afgelopen vrijdag 15 mei werd aangekondigd, organiseert Cultuurconnectie met de ‘Werkgroep branchespecifieke aanvulling op het protocol’ op woensdag 20 mei om 11:00 uur een online vragenuur waarbij belanghebbenden en geïnteresseerden verdere informatie kunnen vergaren met betrekking tot de aanvullende richtlijnen van het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie.
Iedereen is welkom om deel te nemen. Aanstaande woensdag kunt u onderstaande link volgen naar de bijeenkomst die plaatsvindt via Microsoft Teams:

Deelnemen aan online vragenuur 20 mei 2020

De bijeenkomst wordt gehost door Cultuurconnectie in samenwerking met LKCA, KNMO en Koornetwerk Nederland. Verschillende leden uit de ‘Werkgroep branchespecifieke aanvulling op het protocol’ zullen vragen van de deelnemers beantwoorden. U kunt ook voorafgaand aan de bijeenkomst uw vragen aanleveren via info@cultuurconnectie.nl. Voor algemene informatie over de werking van Micrisoft Teams verwijzen wij naar deze informatiepagina van Microsoft.

Blijf gezond en wellicht tot ziens aanstaande woensdag!

Cultuurconnectie is de branchevereniging voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk. Zij neemt stelling over actuele onderwerpen, maakt afspraken over arbeidsvoorwaarden en biedt door het samenbrengen van partijen haar leden een groot scala aan voordelen om te zorgen dat de branche een gekende en erkende partner is in het (cultuur)politieke debat, de beleidsvorming en uitvoering ervan.

Cultuurconnectie – Lucasbolwerk 11, 3512 EH Utrecht
030 230 37 40 – info@cultuurconnectie.nl – www.cultuurconnectie.nl