Onderzoek RIVM en GGD naar zes uitbraken bij koren afgerond

Onderzoekers van het RIVM en GGD hebben een onderzoek naar COVID-19 uitbraken bij zes koren afgerond. Ze doen verslag in een artikel op de website medRvix.nl (Engelstalig).

De onderzoekers namen uitbraken bij zes koren onder de loep. Die vonden plaats in september en oktober 2020. Bij vijf uitbraken is ‘aannemelijk’ dat de besmettingen tijdens de samenkomst zijn ontstaan. Een hoger besmettingsrisico bij zingen is daarom niet uit te sluiten. Maar in geen enkel geval kon met zekerheid worden vastgesteld via welke route de besmettingen ontstonden: via direct contact of uitstoot van druppeltjes, door rondzwevende aerosolen of door overdracht via oppervlakken (zoals deurklinken of de koffieautomaat).

Ook sluiten de onderzoekers niet uit dat meerdere groepsleden al besmettelijk waren tijdens de bijeenkomst en dat juist dat feit tot het hoge aantal besmettingen kan hebben geleid.

Op 15 april vindt een gratis online symposium plaats over de mogelijke rol van aerosolen bij de verspreiding van het coronavirus door spreken of zingen. Tijdens dat symposium komen ook andere onderzoeksresultaten ten aanzien van dit onderwerp aan de orde. Het symposium is een initiatief van KNO-arts Peter van Rijn (OLVG- Amsterdam). Lees hier meer informatie over dit symposium.