Onderzoek gevolgen corona-richtlijnen en protocollen

Deze enquête is BELANGRIJK! Vul jij ‘m ook even in?

LET OP: Uiterlijk 21 juni invullen voor input overheden

Langzaam aan worden de maatregelen tegen het coronavirus versoepeld en tekenen protocollen en richtlijnen zich af waarbinnen sectoren weer mogen beginnen. Echter nog met allerlei beperkingen en ook nog onduidelijkheden. Koepels, belangenorganisaties, provinciale instellingen en andere spannen zich in om de gevolgen en knelpunten in kaart te brengen en te verbeteren.

Op initiatief van Koornetwerk Nederland, KNMO, Huis voor de Kunsten Limburg en LKCA willen we de gevolgen voor de langere termijn in kaart brengen met de bijgevoegde enquête.

Met drie doelen:

  1. De knelpunten en impact blootleggen voor zzp’ers en verenigingen, verbanden en organisaties van de huidige maatregelen en nog aanwezige onduidelijkheden.  
  2. Het ministerie van OCW en andere overheden hierover informeren en ze aan zetten tot zo passend mogelijke ondersteuning voor de hele sector en tot snelle duidelijkheid over het samen zingen en musiceren. 
  3. Een goed beeld hebben van wat er nodig is, om als koepelorganisaties, provinciale instellingen, andere organisaties voor de amateurkunst en LKCA zo goed mogelijk samen te werken om de ondersteuning te bieden die nodig is. 

U vindt hier de link.

Ons verzoek is om deze informatie op korte termijn door te sturen naar jullie leden of achterban, met de oproep om de vragenlijst uiterlijk 21 juni in te vullen. 

Je kunt deze mail aanpassen aan je eigen wensen of doelgroep. Het kan zijn dat iemand het verzoek vanuit meerdere kanten krijgt. Dan hoeven ze de vragenlijst uiteraard maar 1 x in te vullen.

Hartelijke groet en veel gezondheid en sterkte gewenst,

Daphne Wassink, voorzitter Koornetwerk Nederland
Bart van Meijl, voorzitter KNMO
Chris van Koppen, voorzitter Raad van 12
Sanne Scholten, directeur LKCA

Mede ontwikkeld en uitgezet met Cultuurconnectie, dansondernemers, BvOi, AllArt Professionals, Kunstenbond.