Laatste ‘cultuurmaatregel’ vervalt op 23 maart

Op woensdag 23 maart 2022 vervalt de laatste coronamaatregel die nog geldt voor kunst- en cultuurbeoefening. Dat is 1G: het tonen van een negatief testbewijs via Testen voor Toegang voor binnenlocaties zonder vaste zitplaatsen met meer dan 500 mensen.

Minister Kuipers maakte dat bekend tijdens een ‘persmoment’ op 15 maart. Daarmee komt een ingrijpende periode van – vaak heftige – coronamaatregelen voor de kunst- en cultuursector bijna geruisloos ten einde

Alleen de bekende basisadviezen blijven nog gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven bij klachten en een (zelf)test doen.

Verder stelt het kabinet dat corona niet weg is, en dat het belangrijk blijft elkaars keuzes te respecteren, bijvoorbeeld ten aanzien van het dragen van een mondkapje of het afstand houden.

Koornetwerk Nederland past het koorprotocol aan het begin van week 12 aan.