Koren mogen – onder voorwaarden – weer optreden voor publiek

Koren mogen weer uitvoeringen geven voor een publiek met zoveel mensen op 1,5 meter afstand als er in de ruimte passen. Dat komt ongeveer neer op eenderde van de capaciteit. Het coronatoegangsbewijs en een vaste zitplaats is verplicht voor dat publiek. Uitvoeringen met publiek mogen plaatsvinden tussen 05.00 en 22.00 uur.

Dat zijn de belangrijkste gevolgen voor de koorwereld na de persconferentie van het kabinet van 25 januari 2022. Voor de rest blijven de maatregelen die al op 15 januari van kracht werden – toen koren weer mochten gaan zingen – gehandhaafd. Dat wil zeggen: kunst- en cultuurbeoefening is toegestaan met gebruikmaking van het ctb, het moet plaatsvinden op 1,5 meter afstand en een mondkapje is binnen verplicht, tenzij die twee laatste maatregelen de podiumkunsten belemmeren. In de praktijk betekent dat dus dat het mondkapje af mag tijdens het zingen zelf.

Het nieuwe pakket aan coronamaatregelen, afgekondigd in een tijd waarin het aantal besmettingen volgens het kabinet ‘door het dak gaat’, duurt in principe zes weken met een nieuw ‘weegmoment’ rond 15 februari.

Koornetwerk Nederland gaat het protocol voor koren zo snel mogelijk aanpassen naar de nieuwe situatie. De wijzigingen zullen vooral zitten in de voorwaarden voor uitvoeringen voor publiek.