Koorsector is er klaar voor: samen zingen kan en kan ook veilig.

De gezamenlijke professionele koren en Koornetwerk Nederland hebben de handen ineengeslagen en hard gewerkt om klaar te staan om veilig van start te kunnen. Er zijn protocollen opgesteld waarin onderzoek, kennis en ervaring uit binnen- en buitenland is verwerkt. Veilig samen zingen kan, wanneer we voldoende de veiligheidsvoorschriften in acht nemen. Naast algemeen geldende hygiëne maatregelen gaat het hierbij om voldoende afstand, beperkte repetitietijd, voldoende ruimte en goede ventilatie. Waar nodig kunnen beschermingsmiddelen worden ingezet. Bij het opstarten nemen we de marges ruim, we volgen hierbij onderzoek en ervaring in bijvoorbeeld Duitsland. Deze marges passen we aan wanneer we meer weten, maar alleen wanneer we zeker weten dat het kan. 

Nu meer dan ooit is het belangrijk dat iedereen beseft dat zingen echt niet gevaarlijker is dan andere takken van ‘sport’. We moeten niet varen op anekdotische berichtgeving of anekdotische onderbouwing van maatregelen. Maar verder werken met zorgvuldig onderzoek, de kennis en expertise van de sector en ervaring die we met elkaar nu ook moeten opdoen. Daarom roepen we ook de regering op, om zo spoedig mogelijk ook de zangers het voorbeeld van onze collega’s in de orkesten te laten volgen: verantwoord en gecontroleerd opstarten.

Bijlagen: 2


Basis aandachtspunten voor het opstellen van protocollen voor koorzingen


Risikoeinschätzung einer Coronavirus-Infektion im Bereich Musik (advies Freiburg)