#KoorOn!

Samen op weg naar veilig samen zingen

Koorzangers zwijgen inmiddels al meer dan tien weken lang. En juist nu er door onderzoek ruimte komt voor nieuwe mogelijkheden binnen de richtlijnen in goed geventileerde ruimten of zelfs buiten, dreigen diepverdrietige en dramatische voorbeelden van voor de lock down de koorzanger definitief de mond te snoeren.

Natuurlijk heeft veiligheid en gezondheid alle prioriteit, maar laten we in deze zware crisis samen wel het juiste perspectief voor ogen houden en de focus zetten op de mogelijkheden binnen de richtlijnen die de 1,5 meter samenleving ons biedt. 

Laten we beginnen met de best denkbare geventileerde ruimte die de wereld kent: buiten. Een prachtige ruimte om samen te zingen. En de kracht van verbinding weer te laten klinken. Immers: onderzoeken zijn nog onzeker over de rol van aerosolen, maar ze zijn allemaal overtuigd dat goede ventilatie in combinatie met gezonde afstand de risico’s minimaliseert. Met datzelfde gezond verstand kunnen we kijken naar mogelijkheden voor jeugd en kleinere groepen.

Ondertussen vordert onderzoek met rasse schreden. Elke dag komen wetenschappers in binnen- en buitenland stappen verder en leren we steeds meer over de speelruimte die er wel is. De kracht van de Nederlandse koorsector zit in een unieke combinatie van ondernemerschap, wilskracht en creativiteit. Met zulke mooie eigenschappen moeten we samen toch weer kunnen opbouwen wat in korte tijd is afgebroken. 

Veel kan (nog) niet. Dat is een gegeven waar de hele wereld mee moet leven. Laten we daarom kijken binnen de ruimte die er nog wel is. Wij denken dat we dat samen kunnen doen. 

Daarom: Let’s #KoorOn!


Ter nuancering:

Koornetwerk Nederland zegt niet: “Leg het advies van Rijksoverheid terzijde en ga allemaal buiten zingen.” Integendeel! Ons advies blijft om te wachten met samen zingen tot we zeker weten:

  1. dát het weer veilig kan, en
  2. hóe het weer veilig kan.

Met de actie Let’s #KoorOn! willen we vooral de negatieve tendens van het groeiende imago dat zingen gevaarlijk tegengaan. Door de enorme media-aandacht voor schrijnende voorvallen van koorbesmetting in bijvoorbeeld Amsterdam en Heerde krijgt het samen zingen een imago van een gevaarlijke activiteit.

Hoe aangrijpend en verdrietig de voorbeelden ook zijn, de besmettingen hebben plaats gevonden vóór alle overheidsrichtlijnen van kracht werden. Dat maakt het niet minder erg, maar nuanceert het voorval tot een moment waarop een grote groep mensen langere tijd in een afgesloten ruimte op intieme afstand bij elkaar is geweest. Zingend, knuffelend en huggend, dicht bij elkaar staand bij het koffiezetapparaat, pratend, lachend…

We moeten er nu niet meer aan denken. Aan zingen? Nee, aan die manier van samen zijn! Of je daar nu bij zingt, vecht, huilt, bidt, lacht, werkt of bewondert. Samenzijn zonder gepaste afstand in een slecht geventileerde ruimte verhoogt mogelijk voor een aantal groepen in de samenleving het risico om besmet te worden met corona.

Daarmee lijkt het bij elkaar zijn in een slecht geventileerde ruimte in het algemeen risicoverhogend. Of dat zo is, in welke mate en onder welke voorwaarden, dat wordt op dit moment onderzocht. En tot daar duidelijkheid over is: doe het liever nog niet! Maar áls je als zingend ensemble besluit -om wat voor reden dan ook- om na 1 juni tóch weer samen te zingen: verdiep je dan goed in de richtlijnen en het protocol.

De actie Let’s #KoorOn! is daarom ook vooral bedoeld om te stoppen met wat allemaal niet meer kan, en over te gaan op samen na te gaan denken wat wél kan. Nu al online. En wellicht al heel snel ook weer buiten. Iedere mogelijkheid is een begin van herstel. Een begin dat als een eerste zaadje weer uit kan groeien als we het water geven, er met elkaar over na gaan denken. Laten we samen kijken hoe we stap voor stap weer kunnen groeien. Beginnen bij het eerste stapje, hoe (relatief) klein ook. Nu misschien nog niet voor iedereen, maar voor wie er wel mogelijkheden gaan ontstaan: gun het ze en geniet mee dat het kan! Moedig aan en breek niet af omdat je zelf wellicht nog niet kunt zingen. Weet dat ook jouw tijd weer komt. Heb tegelijkertijd ook begrip voor iedereen die er voor kiest om alle risico’s uit te sluiten en daarom nog niet wil beginnen.

Interessant is nu al de vele prachtige voorbeelden van internationale koorprojecten waarin vele koorzangers vanuit hun eigen huiskamer samenkomen en de mooiste producties online zetten. Dat is winst! Het was allang mogelijk, maar door corona zijn we het gaan doen en blijven we er mee doorgaan, ook als straks een vaccin is gevonden en het tegoed wordt aan alle andere vormen van samen zingen die we altijd al deden!

Daarom: Let’s #KoorOn!