Koornetwerk Nederland en KNMO: 'Meer steun nodig voor amateursector en hun zzp'ers'

Er moet meer aandacht en ondersteuning komen voor amateurkoren en -muziekgezelschappen. Dat geldt ook voor de dirigenten, docenten en andere begeleiders die er als zzp’er actief zijn. Dat stellen Koornetwerk Nederland en KNMO, de Nederlandse koepels voor respectievelijk de koorsector en de muziekverenigingen in Nederland.

Nederland realiseert zich onvoldoende dat ook in de amateursector – die bestaat uit duizenden gezelschappen – ook nog eens vele duizenden professionals aan het werk zijn. Waar verenigingen als koren, fanfares en orkesten hun professionals aanvankelijk nog doorbetaalden, doen ze dat nu veel minder vaak omdat de bodem van de clubkas in zicht komt. Bovendien hebben gezelschappen te maken met ledenverlies waardoor de contributie-inkomsten teruglopen.

Steun gemeenten

Koornetwerk Nederland en KNMO dringen er bij gemeenten nog eens op aan om de 150 miljoen euro die het kabinet heeft toegezegd (als onderdeel van het tweede grote steunpakket voor de culturele sectoren) vooral ook te bestemmen voor de amateursector. Dat geldt ook voor de 68 miljoen euro die nog beschikbaar kwam uit het compensatiepakket voor
medeoverheden van het ministerie van BZK. Verenigingen kunnen ook zelf bij hun gemeente aankloppen, bijvoorbeeld aan de hand van een vragenlijst die daar speciaal voor is ontwikkeld.

Professionals kunnen als zzp’er weliswaar een beroep doen op de TOZO-regeling, maar de partnertoets gooit vaak roet in het eten. Juist in de culturele sector zijn veel partners allebei zzp’er, maar er is slechts één TOZO-uitkering per huishouden toegestaan.

Petitie

Dirigent Tom Suters is om die reden een online petitie gestart. Die vraagt om afschaffing van de partnertoets en om af te zien van de invoering van een vermogenstoets in de TOZO-regeling. Ook pleit de petitie voor een uniforme landelijke regeling voor professionals in de amateurkunst om te kunnen profiteren van de OCW-coronasteun uit het tweede steunpakket.

Enquête Creatieve Coalitie en Kunstenbond

Ook de Creatieve Coalitie en de Kunstenbond maken zich hard voor betere steunmaatregelen voor werkenden in de culturele en creatieve sector. Ze hebben een enquête online gezet om de financiële problemen goed in kaart te kunnen brengen.