Koor & Corona – Update 02/05

Consulteer regelmatig deze website om van het meest recente nieuws op de hoogte te blijven. 

Wanneer kunnen we weer samen zingen?

Update 2 mei 2020

Veel koren en korenorganisaties vragen zich af wanneer koren weer kunnen opstarten met zingen. Deze vraag is nog niet te beantwoorden met een concrete datum. Op dit moment kan het in elk geval niet, vanwege de beperkende maatregelen rondom samen komen van meer dan twee personen. Het huidige Rijksoverheidsbeleid daaromtrent loopt tot 20 mei. Na deze datum komen er wellicht meer mogelijkheden, maar daarover is nu geen enkele zekerheid. Het meest waarschijnlijk is een fasegewijze opbouw van toegestane samenkomsten, naar aantallen personen en naar specifiek genoemde sectoren. Enigszins vergelijkbaar met de fasegewijze heropening van het klassikale onderwijs. Evenementen zijn vooralsnog verboden tot 1 september.

De volgende elementen zijn relevant bij de vraag of we weer samen kunnen zingen. 

1. Het beleid van de Rijksoverheid 

Hierbij gaat het om de algemene beperkende maatregelen die de overheid heeft ingevoerd voor de samenleving als geheel, zoals 1½ meter afstand houden, geen niet-noodzakelijke verplaatsingen en het vrijgeven van specifieke sectoren (onderwijs, dienstverlening etc) met daarbij behorende voorwaarden. In sommige andere EU-landen worden voor de koorsector data genoemd als september 2020 of zelfs voorjaar 2021, en ook veel Nederlandse koren en koordirigenten gaan er al van uit dat tot september geen fysieke bijeenkomsten van koren mogelijk zullen zijn. Dat is voorstelbaar, maar zeker is het (nog) niet. Koornetwerk richt zich op het beleid van de Nederlandse overheid, en dat loopt vooralsnog tot 20 mei. 

2. De beschikbaarheid van protocollen

Elke economische, maatschappelijke of culturele sector mag straks pas weer open, als het over een goedgekeurd protocolbeschikt, waarin de voorwaarden en afspraken staan die daarbij moeten worden nageleefd. Koornetwerk Nederland werkt samen met andere landelijke partners in de cultuursector aan een goed te keuren protocol voor onze sector. Daarnaast maakt Koornetwerk op basis van dat protocol specifieke richtlijnen voor de koorsector. Dat zal informatie bevatten over gebruik van de repetitieruimte, in acht te nemen hygiënische aanwijzingen, organisatorische voorwaarden en dergelijke. Koren kunnen dit straks maatgericht toepassen op de eigen situatie.

3. Veilig samen zingen

Een belangrijke onzekerheid bij koorzang zit in de mogelijke infectie-overdracht via aerosolen. Daar is veel discussie over in de wetenschappelijke wereld en er gaan veel geruchten over rond in de sociale media. Op dit moment is er nog geen eenduidig beeld over de risico’s die vast zitten aan de circulatie van (geïnfecteerd) mondvocht via zang in de ruimte. Onderzoekers in diverse landen proberen de eigenschappen van het virus beter in beeld te krijgen. Koornetwerk Nederland dringt er, samen met andere organisaties, bij RIVM op aan om te komen met een duidelijk advies over deze risico’s en over de voorzorgsmaatregelen die koren kunnen nemen. Ook vragen we gespecialiseerde wetenschappers om de koorsector hierover te adviseren.