Update 20-05 n.a.v. aanpassing maatregelen

Toegevoegde mededeling na initiële publicatie van dit bericht:

Koornetwerk Nederland en KNMO hebben geconstateerd dat Rijksoverheid onduidelijk en steeds veranderende teksten op haar website publiceert rond de richtlijnen na afloop van de laatste persconferentie op 19 mei jl. 

In reactie op vragen hierover gaf het ministerie aanvankelijk aan te kiezen om de versoepeling voor zangkoren en blaasensembles niet te laten gelden, de tekst is later veranderd naar een advies. Teksten spraken elkaar daarin ook op onderdelen tegen.


Na een schriftelijk verzoek om opheldering heeft OCW aangegeven bewust voor het woord “advies” te hebben gekozen in de geformuleerde richtlijnen zoals zij nu verwachten dat deze vanaf 1 juni zullen gelden. Ze geven daarbij aan dat met het woord “advies” de keuze en verantwoordelijkheid vanaf 1 juni dus bij het koor zelf komt te liggen. Rijksoverheid en OCW nemen de ruimte om deze expliciete formulering tot daags voor 1 juni aan te houden. Op basis van onderzoeksresultaten bij het RIVM, danwel het uitblijven daarvan, kan de woordkeuze nog veranderen en alsnog tot verordening omgezet worden.

Meer duidelijkheid kunnen we op dit moment helaas niet geven.


KNMO – Koornetwerk Nederland update 20-05 n.a.v. aanpassing maatregelen

Op basis van de huidige stand van zaken omtrent de (versoepeling van de) maatregelen, ter voorkoming van de verspreiding van het Coronavirus willen wij u graag informeren over de laatste stand van zaken. 

Het streven van de KNMO en Koornetwerk is er steeds op gericht om op een veilige en verantwoorde manier zo snel mogelijk weer samen muziek te maken. 

Aansluitend op de persconferentie is in de (online) communicatie van uit de Rijksoverheid, het ministerie van OCW en de RIVM wederom grote onduidelijkheid ontstaan door tegenstrijdige berichtgeving. Er is gisteravond meteen contact geweest met de overheden om dit te herstellen met als resultaat dat er deze ochtend spoedoverleg is geweest tussen het ministerie van OCW, het RIVM, Koornetwerk Nederland, de KNMO en de onderzoekers van VirMus.nl. 

Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de risico’s van verspreiding van het virus bij zangers en blazers, zie ook de website (virmus.nl). Dit onderzoek is een samenwerking tussen de professionele koren en orkesten, conservatoria en de amateursector. Uiteraard zijn we bekend met alle reeds bestaande (inter)nationale onderzoeken en publicaties. Echter vanwege het feit dat het hier in vrijwel alle gevallen om deelonderzoeken gaat is een breder onderzoek om de risico’s te kunnen identificeren noodzakelijk. 

Op basis van het advies van het RIVM heeft het ministerie de tegenstrijdige berichtgeving aangepast en geeft nu aan dat er nog geen versoepeling van de maatregelen aan de orde is voor zangkoren en blaasensembles tot het moment dat er meer duidelijkheid is over het besmettingsgevaar. Het RIVM en virmus.nl werken op dit moment samen om zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen geven. 

Hoewel we niet weten wanneer, verwachten we dat we met elkaar goede mogelijkheden zullen vinden om veilig en samen te musiceren en de ideeën die hierover bestaan kunnen gaan toepassen. KNMO en Koornetwerk Nederland blijven zich hier onverminderd voor inzetten. 

Bart van Meijl
voorzitter KNMO

Daphne Wassink
voorzitter Koornetwerk Nederland 


Download hier de volledige tekst met toelichting.