Kabinet versnelt het tempo

De persconferentie van het kabinet van 28 mei was optimistisch van toon. Premier Rutte en minister De Jonge kondigden aan versneld stappen te willen zetten uit het Openingsplan: stap 3 gaat in op 5 juni en de stappen 4 en 5 worden samengevoegd en gaan in op 30 juni. Dat is ook goed nieuws voor de koren.

Het was al duidelijk dat uiterlijk in stap 5 het advies om niet samen te zingen, komt te vervallen. Deze stap 5 wordt nu feitelijk opgenomen in één grote stap 4 die het kabinet met ingang van 30 juni wil zetten, mits de coronacijfers zich gunstig blijven ontwikkelen. Daarmee zou het advies dan ook per 30 juni van tafel gaan. Kijk hier voor het bijgestelde Openingsplan.

Kunstbeoefening binnen en buiten

In stap 2 interpreteerden gemeenten in diverse Veiligheidsregio’s de maatregelen verschillend. Zo kregen verenigingen in de ene gemeente wel toestemming om binnen in groepen te musiceren en in de andere weer niet. Kunstbeoefening is na 5 juni in groepen van maximaal 50 personen toegestaan, zowel binnen als buiten. Alleen voor besloten plaatsen in de buitenlucht geldt dan geen maximum aantal personen meer.

Afweging maken

Lastig is wel dat tot 30 juni een ingewikkelde situatie voor koren blijft bestaan: er geldt officieel geen verbod op samen zingen, maar nog wel het advies om het niet te doen. Koren kúnnen een eigen afweging maken of ze het verantwoord vinden om weer bij elkaar te komen. Bijvoorbeeld op buitenlocaties omdat aerosolen daar sneller worden afgevoerd en de concentraties dus veel minder groot zijn. Voor koren die besluiten te gaan zingen, zullen we het protocol en antwoorden op veelgestelde vragen op onze website actualiseren. Voor kinderkoren tot en met 12 jaar geldt het negatieve advies niet.

Koornetwerk Nederland pleit voor versnelde ademruimte

Koornetwerk Nederland vindt de nieuwe stap in het Openingsplan hoopgevend maar constateert ook dat dit voor koren echt onvoldoende is. Door het rigide negatieve advies, lopen de koren niet in de pas met het Openingsplan. De koepel pleit bij het kabinet voor versnelde ademruimte voor amateurkoren per 5 juni. De brief waarin dat pleidooi staat, wordt hier spoedig gepubliceerd.