Impulsregeling biedt subsidies voor culturele zzp’ers in coronatijd

Individuele zzp’ers die werken in cultuurparticipatie of -educatie – en daar horen dirigenten van amateurkoren dus ook vaak bij – kunnen vanaf 1 maart 2021 een subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Het geld is bedoeld om zzp’ers bij te scholen, vakmanschap te ontwikkelen, te professionaliseren, of nieuwe vaardigheden op te doen. Uitgangspunt is dat de zzp’er zichzelf artistiek en inhoudelijk ontwikkelt. Doel: een impuls geven aan de werkpraktijk in coronatijd en daarna.

Het gaat om de Impulsregeling culturele zzp’ers en erfgoedvrijwilligers van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het is voor het eerst dat het Fonds ook voor individuele zzp’ers een subsidieregeling in huis heeft. Het subsidiebedrag per zzp’er varieert van € 2.500,- tot € 5.000,-.

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet de zzp’er natuurlijk aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet een project, training of cursus binnen 6 maanden na honorering van de aanvraag beginnen. En die activiteit mag maximaal 1 jaar duren. De subsidie mag 100% van de projectkosten dekken.

Alle informatie staat op deze website. Op 2 en 9 maart houdt het Fonds voor Cultuurparticipatie bovendien informatiesessies over het aanvragen van een bijdrage uit de regeling. Aanmelden voor deze sessies kan hier.