Hoe gaat het Nederlands Kamerkoor om met anderhalve meter?

tekst: Nederlands Kamerkoor

Mogen we nu wel of niet repeteren per 1 juni? De laatste persconferentie van Mark Rutte, d.d. 6 mei, leidde tot veel verwarring over het antwoord op die vraag, zo constateert Koornetwerk Nederland terecht:

“Op telefonische vragen geeft het RIVM aan dat koren onder “culturele instellingen” vallen en dus vanaf 1 juni weer met een maximum van 30 personen en 1,5 meter onderlinge afstand mogen zingen. Ook zou volgens het RIVM een protocol voor koren niet noodzakelijk zijn om de repetities te hervatten. In antwoord op een persvraag na afloop van de persconferentie antwoordde premier Rutte echter letterlijk: “Plekken waar mensen luid zingen, dat zijn plekken waar het virus graag is.””

Hoe gaan wij als Nederlands Kamerkoor om met de anderhalve meter? Het simpele antwoord luidt: wij vinden het op dit moment niet verantwoord samen te repeteren. Waarom? Er is nog teveel onduidelijkheid over het effect van zingen op de mate waarin aerosolen het virus verplaatsen. In Duitsland houdt de branchevereniging van verzekeringsmaatschappijen een norm aan van 12 meter voor blaasinstrumenten en 6 meter voor zangers. Of dat overdreven is? Het kan zijn. Maar zolang we dat niet zeker weten, kunnen wij de gezondheid van onze zangers niet garanderen. Dus repeteren we niet. 

Wat doen we wel?
Professionele koren en orkesten én partijen als Koornetwerk Nederland laten op zeer korte termijn gezamenlijk onderzoek doen naar de veiligheid van zingen en blazen. De contacten daartoe zijn gelegd met deskundige partijen, en we kijken met smart uit naar de eerste bevindingen. Ondertussen zoeken we als NKK ook naar praktische oplossingen die ons in staat stellen in de toekomst weer veilig te zingen. Uiteraard zullen we onze ervaringen ogenblikkelijk delen met alle amateurkoren en -orkesten in Nederland. Want we willen niets liever dan zo snel mogelijk weer samen muziek maken.

Toch? Tot die tijd gaan wij – met pijn in het hart – niet samen zingen.


Heb je vragen specifiek voor het Nederlands Kamerkoor? Neem dan contact op met Imre Ploeg, coördinator talentontwikkeling en participatie, via imre.ploeg@nederlandskamerkoor.nl.