Grote versoepelingen: protocol aangepast voor de periode vanaf 25 februari 2022

Op vrijdag 25 februari 2022 gaan grote versoepelingen in voor de koorwereld. De inzet van het coronatoegangsbewijs (ctb, 3G) bij koorrepetities- en concerten verdwijnt.

Er gelden dan ook geen beperkingen meer ten aanzien van kunst- en cultuurbeoefening als het gaat om openingstijden op locaties die voor het publiek toegankelijk zijn.

Ten aanzien van uitvoeringen geldt vanaf 500 of meer bezoekers per zelfstandige binnenruimte of per afgesloten locatie waarin geen vaste zitplaatsen gehanteerd worden, wel dat het 1G-systeem gehanteerd wordt. Dat betekent dat iedereen (gevaccineerd of niet-gevaccineerd) een negatieve testuitslag (1G) moet laten zien via Testen voor Toegang met gebruikmaking van de CoronaCheck-app of een papieren bewijs.

Raadpleeg voor gedetailleerde informatie het koorprotocol dat is aangepast voor de periode vanaf 25 februari 2022.