FB groep KOOR & CORONA

Op 20 april heeft Koornetwerk Nederland de FB groep KOOR & CORONA gelanceerd. We hebben deze openbare groep de eerster paar dagen even z’n gang laten gaan om een brede indruk te krijgen van wat ons in de Nederlandse koorsector bezig houdt. Dat bleek niet alleen heel veel, maar ook bijzonder uiteenlopend. We ervaren alle input als zeer waardevol, ook al berijden wij heel goed dat dat onderling af en toe wat schuurt. Daarom: heel veel dank aan iedereen die de moeite heeft genomen om input te leveren aan deze beeldvorming.

Hoewel er (nog steeds) veel onduidelijk en onzeker is, nemen we alle input mee in de volgende stappen die wij als Koornetwerk Nederland gaan zetten. Daar is uiteraard al het nodige voorwerk in gedaan:

  • KNN heeft meegesproken in het overleg met OCW over de eerste inventarisatie en maatregelen
  • Op verzoek van OCW zijn we in samenspraak met onze cultuurpartners de protocollen voor de koorsector aan het voorbereiden. Onderling zullen ze moeten aansluiten, wat het opstellen niet eenvoudiger maakt.
  • We zijn vanuit de European Choral Association in overleg met andere Europese korenorganisaties om van elkaar te leren, ook van landen waar al een protocol operationeel is, zoals Noorwegen.
  • We constateren héél veel zorgen over de veiligheid van (samen) zingen, met name rond het bereik van vochtdruppeltjes en aërosolen. Voor druppels volstaat volgens het RIVM 1,5 meter omdat dat op nieskracht is gemeten, maar over aërosolen is nog veel onduidelijk.
  • Voor de verdere ontwikkeling kunnen we alle inhoudelijke input gebruiken. Als je inhoudelijke informatie hebt: blijf die dan delen. 
  • Naast deze FB-pagina zijn een of meerdere expert-platforms in voorbereiding, waarmee we alle input gebruiken voor de formulering van het uiteindelijke advies.

Het is nog helemaal niet duidelijk wanneer wat en/of waar weer kan. Het zal daarom blijvend geduld en creativiteit vragen om het vol te houden. We houden jullie zo goed mogelijk betrokken!