Enquête Corona-gevolgen voor amateur(koor)verenigingen en -projecten

Er is door Koornetwerk Nederland, het LKCA, KNMO en het Huis voor de Kunsten Limburg een enquête samengesteld om de (financiële) gevolgen van het coronavirus in de sector in kaart te brengen. De enquête is inmiddels gesloten.

Speciale hulp voor koorprofessionals en culturele instellingen
Deze inventarisatie richt zich op verenigingen en andere amateurkunstorganisaties. Culturele instellingen en cultuur-zzp’ers zoals (koor)dirigenten, begeleiders, koorregisseurs, vocal coaches en solisten kunnen via een ander kanaal de problemen melden om de (financiële) gevolgen van het coronavirus in de sector in kaart te brengen:


Deze vragenlijst is belangrijk. Waarom?

De impact van het coronavirus heeft enorme gevolgen voor ons allen en ook voor de cultuursector. Alles wat cultuur ons biedt, staat onder druk: geen cultuureducatie op scholen en geen ontmoetingen rond cultuurbeoefening. Verenigingen en andere aanbieders annuleren lessen, repetities, concerten optredens en andere bijeenkomsten.

Wat betekent dit voor verenigingen, stichtingen en organisatoren van amateurkunstprojecten? Op initiatief van Koornetwerk Nederland, KNMO, Huis voor de Kunsten Limburg en LKCA willen wij dit graag op korte termijn in kaart brengen! We doen dit met twee doelen:

De enquête is inmiddels gesloten.
Om een goed beeld te krijgen van de impact die deze situatie heeft op verenigingen en andere amateurkunstactiviteiten. Dat beeld helpt ons als koepelorganisaties, provinciale instellingen, andere organisaties voor de amateurkunst en LKCA om zo goed mogelijk samen te werken om de ondersteuning te bieden die nodig is.

Daarom het verzoek aan alle amateur(koor)verenigingen en -projecten in Nederland:

  • Vul deze enquête zelf in, in het geval van afgelaste evenementen, zoals dat geldt voor bijvoorbeeld de talloze geannulleerde Mattheus-uitvoeringen of de uitgestelde provinciale competities en de nationale finale van het Nederlands Koorfestival;
  • Stuur de enquête op alle manieren door naar alle collega-verenigingen, stichtingen en organisatoren van amateurkunstprojecten die je kent. Je kunt hiervoor dit bericht gebruiken. Deel het via e-mail, social media, nieuwsbrieven, of welke digitale manier ook: alles mag – heel graag zelfs!

Hoe meer organisaties de enquête invullen, hoe krachtiger wij (Koornetwerk Nederland en de andere organisaties) bij de verschillende instanties het punt kunnen maken of en welke steun er voor de koorwereld nodig is.

Alvast veel dank voor je hulp!

Bestuur Koornetwerk Nederland