Eerste inschatting: Coronaschade culturele verenigingen nu al minimaal 12 miljoen

In de cultuursector worden op dit moment sectorbreed de gevolgen in kaart gebracht en aan het ministerie van OCW gepresenteerd. Doel is om te kijken of de voorgenomen ondersteuningsmaatregelen voor de cultuursector toereikend zijn, of dat er bijstellingen nodig zijn. 

De eerste schade als gevolg van de coronacrisis voor culturele verenigingen, zoals muziekverenigingen en koren, is naar verwachting nu al minimaal 12 miljoen euro. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie die de afgelopen week is gehouden door Koornetwerk Nederland, KNMO, Raad van 12 en LKCA. Ruim 5000 mensen, waarvan het overgrote deel verenigingsbestuurders, hebben in vier dagen de vragenlijst ingevuld. Maar bij het invullen van de vragenlijst was nog niet bekend dat het verbod op evenementen verlengd zou worden tot 1 juni. Daardoor is de verwachting dat de schade voor de verenigingen veel verder oploopt omdat nu ook de talloze passieconcerten en activiteiten rond 75 jaar vrijheid niet doorgaan. 

Amateurkunstverenigingen en andere initiatieven hebben massaal uitvoer gegeven aan de maatregelen van het kabinet tegen het coronavirus. Alle verenigingen hebben hun repetities, lessen, concerten en evenementen stopgezet. Dit heeft directe gevolgen voor een grote groep artistiek begeleiders en docenten. Een deel kan worden doorbetaald, een ander deel niet. Op dit moment lijdt meer dan de helft van de verenigingen schade. 

De totale kosten voor de amateursector liggen echter nog veel hoger, aangezien de verenigingen maar een deel zijn van de amateurkunstsector. Veel zangers, musici en andere beoefenaars verenigen zich via stichtingen, projectmatige initiatieven of in informele verbanden. Daar komt bovendien de inkomstenderving voor artistieke professionals, docenten en ondernemingen in de amateursector bij alsmede  het annuleren van festivals, evenementen en competities. 

In de komende week kijken we samen met partners verder naar de uitkomsten van de inventarisatie. Via onze website houden we u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en duiding.