Eerste bevindingen uit Corona-cultuurenquête

De enquête van Koornetwerk Nederland, LKCA, KNMO en het Huis voor de Kunsten Limburg hebben samengesteld om de (financiële) gevolgen van het coronavirus in de sector in kaart te brengen is inmiddels gesloten. Uit de ruim 5.000 ingevulde vragenlijsten is een eerste voorzichtige analyse gemaakt:

 Gevolgen coronavirus voor amateurkunstverenigingen 

De schade als gevolg van de coronacrisis voor culturele verenigingen, zoals muziekverenigin-gen en koren, is naar verwachting nu al minimaal 12 miljoen euro. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie die de afgelopen week is gehouden door KNMO, Koornetwerk Nederland, Raad van 12 en LKCA. 

Ruim 5000 mensen, waarvan het overgrote deel verenigingsbestuurders, hebben binnen vier dagen de vragenlijst ingevuld. Maar bij het invullen van de vragenlijst (deadline 22 maart) was nog niet bekend dat het verbod op evenementen verlengd zou worden tot 1 juni. Daardoor is de verwachting dat de schade voor de verenigingen nog veel verder oploopt. Bovendien is de amateurkunstsector met zijn vele organisatievormen veen breder dan de verenigingen. In deze rapportage de kernbevindingen over de verenigingen. 

KLIK HIER voor de pdf met eerste bevindingen uit de enquête.

Speciale hulp voor koorprofessionals en culturele instellingen
Deze inventarisatie richt zich op verenigingen en andere amateurkunstorganisaties. Culturele instellingen en cultuur-zzp’ers zoals (koor)dirigenten, begeleiders, koorregisseurs, vocal coaches en solisten kunnen via een ander kanaal de problemen melden om de (financiële) gevolgen van het coronavirus in de sector in kaart te brengen: